Bijbelwoord.nl
Belijden

Moet ik al mijn zonden aan God belijden, voordat ik sterf?

Belijden van zonden geeft vrijheid. God wil ons vergeven als wij berouw hebben van onze verkeerde levensstijl en onze zonden. Maar zal God mij vergeven als ik sterf, voordat ik een zonde beleden heb?

Relatie met God

Wanneer je een gelovige wordt, gebeurt er een enorme verandering in je relatie met God:

  • God adopteert jou als zijn kind: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd” (1 Johannes 3 vers 1).
  • Je was vroeger duisternis, maar nu ben je licht: “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere” (Efeziërs 5 vers 8).
  • Je was geestelijk dood, maar God heeft je levend gemaakt. “Maar God, heeft ons … ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt” (Efeziërs 2 vers 4 en 5).
  • Je bent een lid van de kerk geworden, wat het lichaam van Christus is: “… bent u namelijk het lichaam van Christus” (1 Korinthiërs 12 vers 27).
  • Voor al je zonden heb je vergeving ontvangen: “dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Handelingen 10 vers 43).
  • Je bent Gods bezit met een speciale positie: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte” (1 Petrus 2 vers 9).
  • Als schaap onder Jezus’ zorg heb je een eeuwig veilige positie: “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken” (Johannes 10 vers 28).

Onvoorwaardelijke beloften

Verandert dit alles wanneer we zondigen? Nee, het blijft nog steeds waar. Verandert het als we die zonde niet belijden voordat we sterven? Nee, het blijft nog steeds waar. Dit zijn allemaal onvoorwaardelijke beloften voor Gods kinderen en beschrijvingen van hun positie in Gods ogen.

Zonden belijden

Tegelijkertijd roept de Bijbel ons als gelovigen op om onze zonden te belijden. “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1 vers 9). Wanneer we dit in het licht van alle bovenstaande verzen lezen, is het duidelijk dat dit niet kan betekenen dat we onze redding hebben verloren zolang we onze zonden niet hebben beleden.

Kind van God

Onze positie als kind van God is niet veranderd. Maar de relatie is veranderd. Een kind kan iets doen om zijn ouders boos of verdrietig te maken. Maar dat betekent niet dat hij hun kind niet meer is. Toch moet hij bekennen en zijn leven verbeteren om zijn relatie met zijn ouders te herstellen. Hetzelfde geldt voor Gods kinderen. Gods liefde voor jou is niet veranderd. Je hebt je redding niet verloren door te zondigen. Maar om weer dicht bij God te zijn, om de relatie te herstellen, moet je je zonden belijden en zijn vergeving ontvangen.

Vreugdevol leven

Dus wees niet bang dat je naar de hel gaat als je niet-beleden zonden hebt als je sterft. Maar wacht ook niet om ze te belijden. Bekennen van je zonden en het ontvangen van Gods vergeving zal je helpen, om elke dag van je leven vreugdevol met de Heer te wandelen.

Lees ook: Kan ik met God praten?