Moet elke christen trouwen?

Should every Christian marry?

Het huwelijk is een goed geschenk van God. Nadat God Adam schiep (Genesis 2:7), zei Hij dat het niet goed is voor een mens om alleen te zijn en dus schiep God een helper voor hem (Genesis 2:18). Alleen-zijn refereert niet zozeer aan eenzaamheid (want daar is geen sprake van in dit tekstgedeelte), maar meer aan de dienst aan God – het punt is dat de mens een helper (een vrouw) nodig heeft om hem te helpen in de dienst die God aan hem gegeven heeft (Genesis 2:18). Daarom is een deel van het doel van huwelijk ook de dienst aan God.

Het huwelijk is een goed geschenk

Dat huwelijk een goed geschenk is, wordt consistent door de Bijbel verkondigd: bekijk het Hooglied, Jezus’ onderwijs over het huwelijk (Mattheüs 19:4-6), Paulus’ onderwijs over het huwelijk (bv. Efeze 5:22-33), enz. Hier horen we dat het huwelijk beeld is van het ultieme huwelijk, de relatie tussen Christus en Zijn kerk (Efeze 5:32). In andere woorden, elk christelijk huwelijk zou beeld en weerspiegeling moeten zijn van iets van de relatie tussen Christus en de kerk. Bepaalde aspecten daarvan worden beschreven in Efeze 5:22-30.

Geen opdracht voor iedereen

Nergens in de Bijbel wordt het huwelijk bevolen aan gelovigen. In Mattheüs 19:11-12, zegt Jezus wel dat sommige mensen niet moeten trouwen, waarvan sommigen dat verkiezen ter wille van het Koninkrijk. Paulus ziet het daarmee vergelijkbaar, in 1 Korinthe 7:8: “Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.

Dus niet elke man of vrouw moet verplicht trouwen. Het is een goed geschenk van God en het helpt in de dienst aan onze God; maar Paulus zegt ook “Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen” (1 Korinthe 7:33). En zijn belangen zijn verdeeld. Dus er is een spanning in het leven van wie getrouwd zijn. Maar zij die niet getrouwd zijn zijn bevrijd van die spanning, zij dragen zorg voor “de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen” (1 Korinthe 7:32). In die zin kan het voor sommige mensen juist van voordeel zijn voor hun werk in Gods Koninkrijk, dat ze ongehuwd zijn.

De kerk als geheel, die alle christenen wereldwijd bevat, geldt als verloofd met Christus (2 Korinthe 11:2); en eens zal de kerk trouwen met Christus (Openbaring 19:6-9), in het huwelijk dat van ultieme betekenis en waarde is.

Deel artikel