Moed om stand te houden

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efeziërs 6:11).

Misschien hebben we niet te maken met een zichtbare vijand van vlees en bloed zoals David. Maar we hebben wel degelijk een vijand: de duivel. Hij is een doortrapte en onzichtbare tegenstander, een meester in het vertellen van leugens en halve waarheden.

Paulus zegt: “wees waakzaam met alle volharding” (Efeziërs 6:18). Dit is cruciaal. Het is zo gemakkelijk om de gewiekste aanwezigheid van de duivel in onze maatschappij niet op te merken. We zijn gewend aan onze cultuur en manier van leven en daarom is het heel moeilijk om te zien wat er mis mee is. En als we er oog voor krijgen dan is er moed voor nodig om tegen de stroom in te gaan en vast te houden aan onze standpunten. Als we niet waakzaam zijn, zullen we door de stroom meegesleurd worden bij God vandaan. We moeten de wapenrusting altijd dragen totdat die ons als gegoten zit.

De duivel wil dat we voortdurend overal bang voor zijn. Maar dat is niet Gods wil voor ons. Hij wil dat we moedig zijn, zelfverzekerd en sterk. Niet in eigen kracht, maar “in de Heere en in de sterkte van Zijn macht” (Efeziërs 6:10).

Welke tendenzen zie je in de maatschappij die je bij God vandaan voeren?

Deel artikel