Moed om op God te wachten

Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE” (Psalm 27:14).

Op andere mensen moeten wachten kan een vernederende ervaring zijn. In de wachtkamer van de tandarts zit ik vast totdat de tandarts mij roept. Het zou niet bij mij opkomen om moed aan wachten te koppelen.

Toch is dat wat David doet in deze Psalm. Hij begint met de woorden: “De HEERE is mijn licht en mijn heil; voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?” (Psalm 27:1). David gebruikt de verbondsnaam van God: YHWH, de HEERE, IK BEN WIE IK BEN (Exodus 3:14). God is trouw en verandert nooit. Zelfs als we door moeilijke tijden heen gaan, weten we dat Hij die trouw is ook onze levenskracht is. Daarom kan David zeggen: “Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE!” (Psalm 27:14).

Op God wachten is geen passieve, mensonterende gebeurtenis. Op God wachten is het voorrecht van diegenen die op Hem bouwen en die zeker zijn van Zijn hulp. Het stelt ons in staat sterk en moedig te zijn, omdat we weten dat Hij ons licht en ons heil is. Samen met David kunnen we dan zeggen: “Ik had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden” (Psalm 27:13).

Hoe kun jij vandaag op de HEER wachten in jouw huidige situatie?

Deel artikel