Moed om een aanloop te nemen en te springen

Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Psalm 18:30).

David was een moedig man. Toen het hele leger van Israël als angsthazen op de vlucht sloeg voor Goliath, steeds wanneer de Filistijnse kampioen zich liet zien, besloot David het gevecht met hem aan te gaan. Toen koning Saul hem dat trachtte te beletten, zei de jonge herder dat hij op de bijstand van de Heer vertrouwde, die hem uit de klauwen van de beer en de leeuw had gered (1 Samuël 17:37).

David wist van hij niet uit zichzelf zo moedig was. Zijn moed was verankerd in God. Maar hoe kon David er zo zeker van zijn dat God hem zou beschermen? Had hij nooit te maken met moeilijkheden en tegenslagen? Iedereen die een beetje bekend is met Davids leven weet dat hij heel wat te verduren heeft gekregen. Hij werd vervolgd door Saul, verloor zijn beste vriend Jonathan en werd verraden door zijn eigen zoon Absalom. Hij schreef Psalm 18 toen hij op de vlucht was voor Saul.

Maar David was van één ding heel erg zeker – God hoorde hem (Psalm 18:7). Als hij het uitroep in zijn benauwdheid, kwam God in actie om hem te helpen. God deed dat omdat Hij van David hield. Het is dezelfde liefde die wordt beschreven in Johannes 3:16 – God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf om haar te redden. Deze liefde gaf David de vleugels om te rennen en springen!

Hoe kan Gods liefde jou vandaag helpen iets te doen wat moeilijk is?

Deel artikel