Mochten Adam en Eva kinderen hebben voor de zondeval?

Ja, dat mochten ze. God schiep man en vrouw naar Zijn eigen beeld. God gaf hen het gebod om kinderen te krijgen. “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:28). Het hebben van kinderen maakt deel uit van Gods goede schepping. Het was vanaf het begin Zijn bedoeling dat de aarde vervuld zou zijn met levende wezens, dieren (Genesis 1:21-22) en mensen.
Psalm 127 zegt: “Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.” (Psalm 127:3).

Pijn en verdriet

Adam en Eva hadden echter geen kinderen tot na de zondeval. Vanwege hun ongehoorzaamheid aan God was het krijgen van kinderen nu een pijnlijke ervaring (Genesis 3:16). En Adam en Eva kregen met veel verdriet te maken, toen hun zonen volwassen waren geworden. De oudste vermoordde zijn jongere broer (Genesis 14:8) en hij werd daarna door God weggestuurd (Genesis 4:12). De eerste ouders op aarde verloren op één dag twee zonen!

Grote belofte

Hoewel het hebben van kinderen op veel manieren pijnlijk was voor Adam en Eva, had het ook een nieuwe betekenis gekregen sinds de grote belofte die God in Genesis 3:15 gaf: “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15).
Dit betekent dat er een afstammeling geboren zou worden die de kracht van Satan zou verpletteren. Een afstammeling van Adam en Eva. Zelfs na het verlies van twee zonen liet God deze belofte nog steeds uitkomen in hun leven. “En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel; Kaïn heeft hem immers gedood.” (Genesis 4:25).

Vervulling

Prijs God dat Hij Zijn belofte aan Adam en Eva liet uitkomen en dat Jezus na vele generaties is geboren (in zeer moeilijke omstandigheden!). Om ons te verzoenen met onze Schepper.
In het allereerste begin beval God de mensheid om de aarde te vullen. Dit is nu gebeurd. Later beloofde Hij dat de Messias geboren zou worden. Dit is ook uitgekomen.

Kinderen zijn een zegen

Tegenwoordig zegent God nog steeds echtparen met kinderen. Dat is het grootste geschenk dat ze van Hem kunnen ontvangen (na hun redding).
Ouders weten dat het opvoeden van kinderen een van de moeilijkste banen op aarde is. Toch is er ook veel vreugde, voldoening en leven dat alleen kinderen kunnen brengen. En echtparen die God kennen, hebben de prachtige gelegenheid om een nieuwe generatie op te voeden in de wegen van de Heere!

Deel artikel