Maria

“Maria zei: ‘Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig Uw woord.’” (Lukas 1:38)

In de tempel in Jeruzalem en in synagogen elders in het land werd Gods naam in de tijd van Maria aangeroepen en werd Hij door Zijn volk Israël gediend. Er werd gebeden om, en uitgezien naar de door God beloofde Verlosser. Lang leek God zich stil te houden. God doorbrak die stilte niet op een voor iedereen opzienbarende manier. Wonderlijk was het wel voor de jonge vrouw Maria in Nazareth. Maria kreeg bezoek van een engel die haar een bijzondere boodschap bracht. Maria’s verschijning zal enkele maanden later mensen hebben laten opkijken: een ongetrouwde vrouw die zwanger was. Maria heeft een onvergetelijke en onvergelijkbare plek gekregen in Gods geschiedenis met mensen. Uit haar werd de beloofde Verlosser geboren. De Verlosser die heel de wereld zou redden van de macht van zonde en dood. Maria had zichzelf deze plaats in Gods handelen niet toegedacht. Mensen zouden haar die plek als jonge, ongetrouwde vrouw wellicht ook niet toegedacht hebben. Gods manier om mensen in te zetten voor Zijn plan met de wereld is voor ons vaak onnavolgbaar en verrassend. In Maria liet God zien dat God wat onmogelijk lijkt, mogelijk kan maken.
Ben jij bereid om te willen dienen in Gods plan met deze wereld? Vraag God wat je nodig hebt om Zijn weg met jou te gaan.

Deel artikel