Manipuleert Jezus ons?

Manipuleert Jezus ons?

Als Jezus goede dingen belooft als we geloven, en slechte dingen als we niet geloven, is het christendom dan manipulatief?

Stevige taal

Jezus Christus waarschuwde mensen soms in stevige taal om hun geloof in Hem te stellen. Bijvoorbeeld:
“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (Johannes 3:36).

Jezus gebruikte ook krachtige beelden die soms bedoeld waren om mensen bang te maken en zo aan te sporen Zijn koninkrijk te zoeken. Bijvoorbeeld:
“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.” (Mattheüs 7:24-27).

Manipuleren?

Bij het lezen van zulke zeer geladen woorden, hebben mensen soms de vraag gesteld: “Is het christendom manipulatief?” Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst het woord “manipulatief” begrijpen.
Een online woordenboek definieert “manipuleren” als: “controleren of bespelen door listige, oneerlijke of verraderlijke middelen, vooral in eigen voordeel.”
Of het christendom nu manipulatief is, hangt dus van twee dingen af:

  1. Is wat Jezus zegt waar?
  2. Zegt Jezus deze dingen in liefde?

Voorbeeld

Stel je bijvoorbeeld voor dat het midden in de nacht is en je ligt te slapen. Plots slaat je buurman op je deur en roept: “Word wakker! Wakker worden! Je huis staat in brand! Snel – spring uit het raam! Het is je enige hoop! Anders verbrand je levend!”
Dat is stevige, emotionele taal. Maar is je buurman manipulatief?

  • Misschien. Misschien staat je huis niet echt in brand. Je buurman wil je gewoon voor de gek houden en kijken of je uit het raam springt! Als dat zo is, zou dat een voorbeeld van manipulatie zijn: een poging om je te “controleren of te bespelen door listige, oneerlijke of verraderlijke middelen”.
  • Of misschien staat je huis echt in brand … maar je buurman heeft met opzet dit vuur aangestoken, zodat hij je daarna kon redden en de reputatie kreeg een held te zijn! In dat geval is je buurman opnieuw manipulatief. Hij spreekt de waarheid, niet omdat hij van je houdt, maar voor zijn ‘eigen voordeel’.
  • De derde mogelijkheid is natuurlijk dat je huis in brand staat en dat je buurman, omdat hij van je houdt, alles wil doen om je leven te redden. In dit geval is zijn sterke, emotionele taal niet manipulatief. Het is juist de meest geschikte manier om in liefde de waarheid te spreken.

Jezus sprak de waarheid in liefde

Toen Jezus zulke sterke waarschuwingen gaf, probeerde Hij ons niet te manipuleren. Hij sprak de waarheid in liefde. Hoe weten we dat? Omdat Jezus ons niet alleen Zijn woorden gaf; Hij gaf ons ook Zijn leven. Jezus bewees hoe oprecht Zijn woorden waren toen Hij naar het kruis ging om ons te redden van de verschrikkingen waarvoor Hij ons waarschuwde. Zoals Jezus zelf zei: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15:13).
Wat meer is, toen God Jezus opnieuw tot leven wekte, bevestigde Hij dat alles wat Jezus zei waar was. “God heeft een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” (Handelingen 17:31).

Jezus’ dood laat ons zien dat Zijn woorden liefdevol zijn. Jezus’ opstanding laat ons zien dat Zijn woorden waar zijn. Daarom zijn Christus en het christendom niet manipulatief.

Spreek de waarheid in liefde

Als je een christen bent, maar aarzelt om de waarschuwingen van Jezus met anderen te delen omdat zij je ervan beschuldigen manipulatief te zijn, wees dan niet bang. Bedenk dat Jezus je voorbeeld is en zorg ervoor dat je woorden, net zoals de Zijne, worden ondersteund door een leven van oprechte vrijgevigheid en opofferende vriendelijkheid.
Want het christelijke alternatief voor manipulatie is geen stilte, maar de waarheid spreken in liefde.

Deel artikel