Mag je nauwe vriendschappen hebben met ongelovigen?

Can you have friendship with unbelievers?

Niet-christelijke vrienden hebben is altijd goed. Hoe moeten ongelovigen anders horen over de Heere, als ze het niet horen van hun beste vrienden? Veel mensen die christen worden, zeggen achteraf dat hun interesse in God is gewekt door een goede vriend.

We moeten echter de volgende punten wel goed onthouden, en deze punten gelden voor al onze vriendschappen:

We zijn zout en licht

Jezus heeft ons geleerd zout en licht op aarde te zijn. Mattheüs 5:13-16 zegt: ‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’

Zout is bederfwerend: het doodt bacteriën en geeft herstel. Op dezelfde manier is het nodig dat we een rechtvaardig leven leiden. Dit heeft een positief effect op onze omgeving. Vriendschappen met niet-christenen zijn mooi zolang onze invloed op hen positief is. We moeten onszelf echter niet laten meetrekken in verkeerde zaken. Die trekken ons bij de Heere vandaan in plaats van ons dichter bij Hem te brengen. Je kunt denken aan verkeerde vormen van muziek of vermaak.
Onze levens moeten voor iedereen duidelijk laten zien dat wij anders zijn. Dan zullen we een heenwijzing zijn naar God, en zullen de mensen Hem gaan prijzen.

Wat betekent het dat je christen bent

Zorg dat je weet wat het betekent om christen te zijn, zodat je een antwoord hebt voor degenen die je uitdagen, bespotten of willen overtuigen je geloof aan de kant te zetten.
1 Petrus 3:15 zegt hierover: ‘Heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.’

Wees voorzichtig

Wees voorzichtig, vooral in vriendschappen met het andere geslacht. Het kan zomaar gebeuren dat je denkt dat je verliefd bent geworden op iemand, dat deze persoon je levenspartner is, ook al is hij/zij geen christen.
De Bijbel vertelt echter in 2 Korinthe 6:14: ‘Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
Als het geloof werkelijk belangrijk voor je is, is het onmogelijk een levenspartner te kiezen met wie je dit niet kunt delen. Veel mensen die met een niet-christen trouwden, in de hoop dat hun partner later christen zou worden, hebben ofwel spijt gekregen van deze beslissing om te trouwen, ofwel hebben zelf afscheid genomen van (hun geloof in) de Heere.

Normen en waarden

Ook relaties aangaan op zakelijk gebied en in andere verbanden moet goed doordacht zijn. Omdat niet-christenen er andere normen en waarden op nahouden dan christenen. Het vers uit 2 Korinthe 6 zegt: ‘Welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?’ Als christenen zijn we geroepen kinderen van het licht te zijn, en alles wat we doen hoort transparant, eerlijk en naar Gods wil te zijn. Vandaag de dag zien we echter in veel bedrijven en organisaties, een goddeloze houding ten opzichte van werk. Zelfs de bedrijven die een goed doel nastreven. En bovendien corruptie, fraude geld- en machtsmisbruik, leugen en bedrog. Christenzijn in zo’n omgeving kan moeilijk zijn en veel problemen opleveren. Óf de christen spreekt zich uit tegen oneerlijkheid, óf accepteert het onrecht, wat hem een zwakke christen maakt en uiteindelijk zijn christelijke leven schade toebrengt.

Samenvattend: ja, wees gerust bevriend met niet-christenen, maar zorg ervoor dat je vriendschap met Christus het allerbelangrijkste blijft.

Deel artikel