Bijbelwoord.nl
Can you marry an unbeliever?

Mag een christen met een ongelovige trouwen?

De vraag of een christen met een ongelovige mag trouwen is een gevoelige. Het is goed om te kijken naar wat de Bijbel hierover zegt. Dan zullen we de juiste weg weten te vinden.

Waarschuwing

In de Bijbel vinden we een waarschuwing om niet met een ongelovige te trouwen. ‘Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?’ (2 Korinthe 6:14) Dit vers was in eerste instantie niet geschreven met het oog op het huwelijk, maar het is voor dat onderwerp wel relevant. Paulus leert ons om onszelf rein te bewaren voor de afgodische praktijken van de wereld. Samengaan met ene ongelovige maakt het voor de gelovige moeilijk om met God te wandelen en niet in verleiding te vallen. Ons is geleerd om te bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ (Mattheüs 6:13), maar wie met een ongelovige trouwt zoekt de verleiding zelf op. Als gehuwden ben je immers helemaal één, zie Genesis 2:24.

Geplaatst in het Koninkrijk van het licht

Wanneer je tot geloof kwam in Christus, werd je uit de duisternis getrokken en geplaatst in het Koninkrijk van het licht (Kolossenzen 1:13). Hoe kun je dan samengaan met een persoon die nog steeds in de duisternis is? Het is onmogelijk om het meest belangrijke in je leven met die persoon te delen: je geestelijke relatie met de Heere Jezus. Ook als je kinderen krijgt, is het moeilijk om een eenheid te vormen in de (geestelijke/godsdienstige) opvoeding.

Tijd om het Evangelie te leren kennen

Als je een relatie aangaat met een ongelovige, en de relatie wordt steeds intiemer, dan kun je hem of haar kans geven om het Evangelie te leren kennen. In sommige landen is het moeilijk om een christelijke partner te vinden, omdat er zo weinig christenen zijn. Dan is het een goed idee om je partner bijvoorbeeld een pastor of ouderling te laten ontmoeten. En om hem of haar de mogelijkheid te geven Jezus te leren kennen. Natuurlijk kan niemand een ander dwingen zich tot het christendom te bekeren. Bovendien is er het gevaar dat je partner zich bekeert voor jou, maar in het hart ongelovig blijft. Bid daarom dat de Heilige Geest je in deze zaken leidt, en vertrouw en gehoorzaam Hem.

Gods Woord is gezaghebbend

Eigenlijk draait het om deze vraag: accepteer je Gods Woord als gezaghebbend, ook als het om gevoelige onderwerpen in je leven gaat? Vertrouw je God op alle terreinen van je leven? Laat je Hem toe om je te leiden op Zijn pad, vertrouwend dat Hij weet welke weg goed is? Kijk eens goed naar de volgende Bijbelgedeelten: Spreuken 3:6-8, Psalm 32:8-11, Psalm 95:7-11. Deze gedeelten gaan over het vertrouwen van de Heere, zodat je ware vreugde vindt.

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over het vinden van je partner?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.