Mag een christen alcohol drinken?

Is a Christian allowed to drink alcohol?

Heeft Jezus echt wijn gemaakt tijdens de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-11)? Zo ja, welke betekenis heeft dit nu voor ons gebruik van alcohol?

In de wereld van vandaag gebruiken veel mensen alcohol slechts voor één ding: dronken worden. En de Bijbel zegt dat dronkenschap een zonde is. “En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest” (Efeze 5:18)

Bruiloft in Kana

Jezus veranderde op de bruiloft in Kana water in wijn. Veel mensen vragen zich daarom af: “zegt Jezus dat het oké is om dronken te worden? Het antwoord is helder: “NEE.” De Bijbel zegt duidelijk dat dronkenschap zondig is (Spreuken 20:1, Efeze 5:18). Als dat het geval is, waarom maakt Jezus dan alcohol? Is alcohol drinken dan geen zonde?

Laatste Avondmaal

In de Bijbel zien we Jezus en zijn discipelen wijn drinken tijdens het Laatste Avondmaal (Mattheüs 26:27-29, zie ook Johannes 19:29-30). En de apostel Paulus beveelt aan, dat Timotheüs om gezondheidsredenen een beetje wijn drinkt (1 Timotheüs 5:23). De Bijbel veroordeelt alcohol drinken helemaal niet.
Wel veroordeelt de Bijbel het drinken van alcohol in een hoeveelheid die dronkenschap veroorzaakt. Daarom is het volgens de Bijbel aanvaardbaar om wijn, bier, sterke drank of andere alcoholische dranken te drinken. Zolang het maar in kleine hoeveelheden is, zodat je niet dronken wordt.

Jezus keurde het drinken van wijn goed

Dus omdat de Bijbel het goed vindt om alcohol te drinken, zou het geen probleem voor ons moeten zijn om te geloven dat Jezus water in wijn veranderde. Sommige mensen beweren dat Jezus alleen gewone druivensap maakte, dat niet is zoals de alcoholische wijn van vandaag. Er is echter geen betrouwbaar bewijs om deze bewering te ondersteunen.
Daarom is het goed om aan te nemen dat de wijn die Jezus in Kana maakte, alcoholisch was. Vergelijkbaar met wijn van vandaag. En dat Jezus toestemming gaf om wijn en andere alcoholische dranken te drinken. Maar niet tot dronkenschap.

Deel artikel