Licht zijn

U bent het licht van de wereld. […] Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:14-16)

Jezus zegt dat Zijn volgelingen het licht van de wereld zijn, en Hij roept ons op dat licht verder te verspreiden. Zo veel mensen leven in geestelijke duisternis… Zij hebben het levenslicht nodig.

We kunnen een licht zijn door onze stads- of dorpsgenoten te vertellen over Jezus Christus, het volmaakte Licht van de wereld. Johannes de Doper deed dat toen Jezus aan Zijn werk op aarde ging beginnen: “Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden” (Johannes 1:7).

Jezus noemt in Mattheüs 5 nog een manier om het licht te verspreiden: door anderen onze goede werken te laten zien. Als wij in het licht leven, zal dat zichtbaar zijn voor anderen die ons meemaken op het werk, bij vrienden of tijdens een familievakantie. Als een plaatselijke kerk in het licht leeft, zal dat merkbaar zijn voor de buurt of stad. Ons leven moet anderen aanleiding geven om onze hemelse Vader te verheerlijken. Dat is nogal een roeping!

Als ongelovigen jou observeren, zien ze Gods licht dan helder schijnen in jouw leven?

Deel artikel