Bijbelwoord.nl

Levensbeslissingen

Is cremation wrong?

Is crematie verkeerd?

Crematie is niet verkeerd. Maar begraven is een beter beeld van de christelijke hoop op wederopstanding. Geen regels over begraven of cremeren God geeft ons geen regels in de Bijbel over begraven of cremeren. Er is geen...

Onze keuzes

Hoe belangrijk zijn onze keuzes?

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan de werken van het vlees? Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book