Bijbelwoord.nl

Levensbeslissingen

Onze keuzes

Hoe belangrijk zijn onze keuzes?

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan de werken van het vlees? Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie...