Kunnen vervolging en lijden iets goeds opleveren?

Blijdschap in het midden van lijden?

Ik hoor vaak dat gelovigen blij zijn als ze moeten lijden. Ik kan daar helemaal niet blij om zijn. Is dat slecht?

Mensen die lijden ondergaan, zijn soms verdrietig en droevig en daar is niets mis mee. Het idee dat gelovigen in alle omstandigheden blij moeten zijn is niet bijbels en ook niet realistisch. Jezus huilde toen zijn vriend Lazarus stierf (Johannes 11:33-35). Paulus roept ons op om te huilen met degenen die verdrietig zijn (Romeinen 12:15). Ook Petrus erkent dat lijden verdriet veroorzaakt (1 Petrus 1:6).
Maar er is ook ruimte voor vreugde! Die vreugde komt vaak middenin het lijden als we beseffen dat het een voorrecht is om voor Christus te lijden (1 Petrus 3:14-18).

Is lijden straf voor mijn zonden?

Soms kan lijden inderdaad straf voor zonde zijn (Galaten 6:7-8). God gebruikt lijden soms om ons terug bij Hem te brengen (Hebreeën 12:6-12). Ook veroorzaakt wetteloosheid lijden (Romeinen 13:4). In het algemeen kunnen we zelfs zeggen dat het lijden pas de wereld in kwam toen de eerste zonde werd gedaan. Als er geen zonde zou zijn, dan was er ook geen schade.
Maar zonde is niet de enige oorzaak van het lijden (1 Johannes 3:18-21; 1 Petrus 2:19). Het is meestal het logische gevolg van het navolgen van Jezus in een gevallen wereld. De Bijbel ziet het zelfs als een voorrecht als we om Jezus’ wil lijden (1 Petrus 3:14-18).

Vervolging kan ons helpen om meer op Jezus te gaan lijken

Er zijn minimaal vijf manieren waarop God problemen en vervolging gebruikt om ons meer op Jezus te laten lijken.

 1. God gebruikt problemen en vervolging om jou DE WEG TE WIJZEN (Spreuken 20:30)
 2. God gebruikt beproevingen en vervolging om jou te ONDERZOEKEN (Jacobus 1:2-3)
 3. God gebruikt complicaties en vervolging om jou te CORRIGEREN (Psalm 119:71-72)
 4. God gebruikt het kwaad en vervolging om je te BESCHERMEN (Genesis 50:20)
 5. God gebruikt problemen en vervolging om je te VERVOLMAKEN (Romeinen 5:3-4)

Lees deze Bijbelteksten en vraag de heilige Geest om je te laten zien hoe jouw lijden kan bijdragen aan Zijn verheerlijking en jouw geloofsgroei.

Wat is het doel van mijn lijden?

Als we door moeilijke perioden heen gaan, is het vaak moeilijk de zin ervan te begrijpen. Maar we kunnen wel ons wel vastklampen aan veel Bijbelse waarheden over wat lijden voor ons kan betekenen.

 • Het lijden beproeft en zuivert ons geloof (1 Petrus 1:6-7; 1 Petrus 5:10; Romeinen 5:3-4; Jacobus 1:2-4)
 • Het lijden maakt korte metten met onze trots, zoals Paulus in zijn leven mocht ervaren (2 Korintiërs 12:7-10)
 • Het lijden zorgt ervoor dat we deel krijgen aan Gods heiligheid (Hebreeën 12:3-10)
 • Ons lijden draagt bij aan de geestelijke kracht van anderen (Filippenzen 1:14)
 • Het lijden bewerkt goede dingen waarvan we ons niet altijd bewust zijn (1 Korintiërs 13:12)
 • Het lijden verenigt ons (Handelingen 2:42-47)
 • Lijden zorgt vaak een grotere oogst van zielen (Handelingen 8:1-4)
 • Lijden brengt zegen (Mattheüs 5:10-11)
 • Lijden laat aan anderen zien wat we echt geloven (Jacobus 1:2-3)
 • Lijden verwijst naar de heerlijkheid van de hemel (Romeinen 8:17-18)
 • Lijden maakt dat we deelhebben aan het lijden van Jezus (1 Petrus 2:21-25; 1 Petrus 2:4-13; Romeinen 8:17; Filippenzen 3:10)
 • Lijden is soms een voorbode van de overwinning. Door geloof en toewijding aan God (2 Korintiërs 4:7-12; Romeinen 8:36-37).

Deel artikel