Kunnen Christenen ceremonies en plechtigheden van andere godsdiensten bijwonen?

Can Christians attend ceremonies of other religions

Dit is een belangrijk onderwerp, in het bijzonder voor nieuwe christenen die er achter proberen te komen hoe ze als christen kunnen leven in de context van hun samenleving of gemeenschap. Het kan zijn dat de meeste anderen geen christen zijn en niet begrijpen waarom christenen sommige dingen wel of juist niet doen die de anderen juist heel normaal vinden in die samenleving.

Plechtigheden

Begrafenissen en trouwerijen zijn twee van de belangrijkste plechtigheden die door iedereen bijgewoond kunnen worden ongeacht welke godsdienst ze aanhangen. Maar daarnaast zijn er nog tal van plechtigheden en rituelen die specifiek zijn voor de ene godsdienst, maar niet voor de andere. Het belangrijkste hierbij is om te weten of het ritueel of de plechtigheid een geestelijke lading heeft. Dat is een vraag die voor christenen soms moeilijk te beantwoorden is. Als we christen worden, geeft God ons Zijn heilige Geest om onze Leidsman te zijn en te leren wat goed is. We hebben ook de Bijbel, ons handboek dat ons helpt om te ontdekken wat God van ons vraagt.

 • Stap één
  Als je voor de beslissing staat of het verantwoord is om een bepaald ritueel bij te wonen dan moet je allereerst de Heilige Geest vragen om je dat te laten zien en je te helpen inzicht te krijgen wat de juiste weg is hierin.
 • Stap twee
  Het volgende dat je kunt doen is andere christenen in je omgeving om advies te vragen. Denk aan degene die je geholpen heeft om christen te worden, een voorganger of andere kerkleider.
 • Stap drie
  Onderzoek wat de Bijbel erover zegt. In het Oude Testament staan vele verhalen, richtlijnen en aanwijzingen die licht werpen op deze kwestie. Toen God het volk Israël door de woestijn leidde op weg naar het Beloofde Land gaf Hij hen de opdracht om God NIET te aanbidden op de manier van de gemeenschappen en mensen om hen heen, omdat die afgoden vereerden en dingen deden die God niet welgevallig waren. Zie bijvoorbeeld Deuteronomium 12:29-31. Helaas sloeg Gods volk die raad soms in de wind en werden daarvoor door God gestraft vanwege hun ongehoorzaamheid (zie bijv. Ezechiel 5:11).
  In het Nieuwe Testament legt Paulus duidelijk uit wat het betekent om betrokken te zijn bij vreemde godsdiensten. 1 Korintiërs 10:20 zegt: “de heidenen offeren aan demonen, en niet aan God, en ik wil niet dat u met demonen gemeenschap hebt”. Dit is iets wat we, kost wat kost, moeten vermijden.

Drie vragen om te overwegen

Als we ons afvragen of we bepaalde plechtigheden zullen bijwonen, dan moeten we de verschillende onderdelen ervan nalopen en ons het volgende afvragen:

 • Heeft deze plechtigheid iets van doen met demonen? Optochten en rituelen waarbij een afgod een belangrijke rol speelt, kunnen maar beter vermeden worden.
 • Is deze plechtigheid er om geesten, demonen of iets behalve God te vereren? Worden er geesten of demonen aangeroepen en om hulp gevraagd? Dan kun je beter wegblijven.
 • Is deze plechtigheid een mix van geestelijke en gewone dingen zoals bij trouwerijen en begrafenissen? Denk aan een bijeenkomst waarbij respect wordt betuigd aan de overledene, maar ook zijn geest wordt geëerd, wierook wordt gebrand en de doden worden bezongen. Het is toelaatbaar om het leven van de overledene met respect te gedenken en daar kunnen we aan meedoen. Maar het is beter om afstand te houden van zaken met religieuze, niet-christelijke betekenis. Als het een huwelijkssluiting betreft, dan kun je het paar gerust jouw zegen geven en je steun uitspreken. Maar als er voorouders of geesten aangeroepen worden voor een zegen, dan kun je beter afstand houden.

Deelnemen aan niet-christelijke plechtigheden

Als je deze stappen volgt en de mogelijkheden hebt overwogen en er redelijk zeker van bent dat er niets onchristelijks, satanisch of demonisch aan de hand is, dan kun je er gerust aan deelnemen. Het is belangrijk, in het bijzonder voor nieuwe christenen, dat niet alle banden worden doorgesneden wat sociale gebeurtenissen en vieringen betreft. Dan zou het onmogelijk zijn om het Evangelie te delen met vrienden en familieleden die je alleen maar zouden zien als een buitenstaander die hun manier van leven heeft verraden en afgewezen.

Wees wijs, nederig en hoffelijk in al je beslissingen en probeer liefde en respect te laten zien aan alle mensen om je heen met een gebed in je hart om Gods leiding.

Deel artikel