Kun je zonder te sterven naar de hemel gaan?

Henoch en Elia

De Bijbel vertelt ons over Henoch (Genesis 5:24) en Elia (2 Koningen 2:9-12) die door de Heere naar de hemel werden gebracht zonder te sterven.
Dit zijn unieke gebeurtenissen en maken geen deel uit van hoe God vandaag met Zijn kinderen omgaat.

Jezus’ terugkomst

Er is echter een gebeurtenis waar alle christenen naar uitkijken: het einde van de wereld. Voor dat einde hoeft een christen geen angst te hebben. Hij zal dan voor altijd bij de Heere mogen zijn.

In Mattheüs 24 begint Jezus te onderwijzen over het einde van de wereld. In Mattheüs 24:30-31 zegt hij: “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; … En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Alle gelovigen verzameld

Degenen die al zijn gestorven en degenen die nog in leven zijn zullen allemaal samen verzameld worden in de hemel (1 Thessalonicenzen 4:13-17). In de eerste brief aan Korinthe probeert Paulus deze dingen uit te leggen, maar hij zegt dat het een mysterie is. In 1 Korinthe 15:51 zegt hij dat we niet allemaal zullen sterven. Maar we zullen allemaal worden veranderd en een lichaam hebben dat onvergankelijk is. We zullen een lichaam hebben zoals Christus had toen Hij opstond uit de dood.

Dus alle gelovigen die bij Jezus’ komst nog zullen leven, zullen dezelfde ervaring hebben als Henoch en Elia. Ze zullen in de tegenwoordigheid van de Heere zijn zonder de dood te hebben geproefd.

Deel artikel