Bijbelwoord.nl
Kun je zonder te sterven naar de hemel gaan?

Kun je zonder te sterven naar de hemel gaan?

Kunnen mensen nog steeds rechtstreeks naar de hemel gaan zonder door de dood te gaan?

Henoch en Elia

De Bijbel vertelt ons over Henoch en Elia die door de Heere naar de hemel werden gebracht zonder te sterven.
Dit zijn unieke gevallen en maken geen deel uit van hoe God vandaag met zijn mensen omgaat.

Jezus’ terugkomst

De gebeurtenis waar alle christenen naar uitkijken, is echter het einde van de wereld. Voor dat einde hoeft een christen geen angst te hebben. Het is de verwachting om voor altijd bij de Heer te zijn.

In Mattheüs 24 begint Jezus te onderwijzen over het einde van de wereld. In Mattheüs 24 vers 30 en 31 zegt hij: “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; … En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Alle gelovigen verzameld

Degenen die al zijn gestorven en degenen die nog in leven zijn zullen allemaal samen verzameld worden in de hemel. In de eerste brief aan Korinthe probeert Paulus deze dingen uit te leggen, maar hij zegt dat het een mysterie is. In 1 Korinthe 15 vers 51 zegt hij dat we niet allemaal zullen sterven. Maar we zullen allemaal worden veranderd en een lichaam hebben dat onvergankelijk is. We zullen een lichaam hebben zoals Christus had toen hij opstond uit de dood.

Dus alle gelovigen die bij Jezus’ komst zullen leven, zullen dezelfde ervaring hebben als Henoch en Elia. Ze zullen in de tegenwoordigheid van de Heere zijn zonder de dood te hebben geproefd.

Hoe spreekt deze Bijbelse passage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees ook: Zullen we in de eeuwigheid in de hemel of op de nieuwe aarde wonen?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Kun je zonder te sterven naar de hemel gaan?