Kun je worden vernieuwd in de Heilige Geest?

refresh-holy-spirit

Hoe kan ik worden vernieuwd in de Heilige Geest en opnieuw de gave van de Geest ontvangen?

De gave van de Heilige Geest wordt aan alle christenen gegeven. Op het moment van bekering worden alle christenen “verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid” (Efeziërs 1:13-14). We kunnen de Heilige Geest niet verliezen en de gave van de Geest wordt niet keer op keer gegeven.

God verlaat ons nooit

We voelen de aanwezigheid van de Heilige Geest echter niet altijd op dezelfde manier. Hoewel God ons nooit verlaat (Mattheüs 28:20), dwalen we soms weg van God door onze eigen zonde. Soms zal God ons juist een groter besef geven van Zijn aanwezigheid bij ons. Hoe kunnen we deze verfrissende aanwezigheid van Gods Heilige Geest ervaren?

Gemeenschap met Christus

Hoewel we misschien menen dat het de Geest is die we zoeken, vertelt de Bijbel ons dat het de taak van de Heilige Geest is om ons tot Christus en in diepe verbondenheid met Hem te brengen. Het primaire werk van de Geest wordt in Johannes 16:14 benadrukt: “Hij zal het uit het Mijne [= uit Jezus] nemen en het u verkondigen”.

De verfrissing die de Geest brengt, is de verkwikking van het kennen van Christus. Dit is de vreugde waarover de apostel Paulus spreekt als hij zegt:
“Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.” (Filippenzen 3:7-12)

Naar wie zoeken we?

Daarom, als we de vreugde en verfrissing in God zoeken, laten we dan Christus zoeken. Lees de Bijbel. Lees de verhalen van Jezus: Wie is Hij? Wat heeft Hij gedaan? En wat is Hij nu aan het doen? Wat zijn Zijn beloften? En wat is onze huidige en toekomstige hoop in Christus? Lees. Mediteer. Bid. Luister naar de evangelieverkondiging in de kerk, en bespreek het met andere christenen. Zoek Christus persoonlijk. Zoek Christus in de gemeenschap. Wanneer je Christus zoekt, zul je de verfrissing en vreugde ervaren die de Heilige Geest brengt als Hij je tot een diepere verbondenheid met de Zoon leidt.

Deel artikel