Kleine kinderen begrijpen wat verborgen blijft voor verstandige mensen

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.” (Lukas 10:21)

Onze menselijke gedachten zijn vaak zo anders dan Gods gedachten en ons verstand is zo beperkt dat we niet kunnen begrijpen wie God is, wie Jezus Christus is en wat de betekenis van Zijn reddingswerk is. Dit is geen kennis die we kunnen opdoen door hard na te denken of lang te studeren. Ze kan alleen door God aan ons geopenbaard worden: “Niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren”, zegt Jezus in Lukas 10:22.

De “wijzen en verstandigen” die op hun eigen inzicht vertrouwen, begrijpen Gods Koninkrijk niet. Juist aan diegenen die van zichzelf geen wijsheid hebben, openbaart God deze dingen.
Waarom doet Hij dat? “Opdat geen vlees voor Hem zou roemen” (1 Korinthe 1:29). Want de Heere weet hoe snel we onze ‘prestaties’ aan onze eigen inspanningen toeschrijven!

Als je een kind van God bent, is dat geen resultaat van je eigen hoge moraal of intelligentie. Het is een gratis geschenk, ontvangen door geloof in Jezus Christus. Je hoeft er niet trots op te zijn dat je een kind van God bent; wees er oneindig dankbaar voor!

Deel artikel