Kijk terug en kijk vooruit

Denk aan de dingen van vroeger…” (Jesaja 46:9)

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven” (Psalm 42:12)

Ieders leven kent mooie en moeilijke momenten, en dat zal zo blijven zolang we hier op aarde zijn. Soms gaan we door zo’n diep dal dat we het vertrouwen in God kwijt dreigen te raken. Dat wordt nog erger als mensen om ons heen spottend vragen: “Waar is nu je God?” (Psalm 42:4 en 11) of ons zelfs verwijten: “Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf” (Job 2:9).

Psalm 42 geeft ons handvatten hoe we zelfs in zulke situaties vrijmoedig op God kunnen blijven vertrouwen. Allereerst door terug te blikken op alles wat de Heere God al voor ons heeft gedaan. Dat lezen we ook in Jesaja 46:9-10, “Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders”.

Ten tweede kan het ons bemoedigen om vooruit te kijken. Er staan zoveel prachtige beloften in de Bijbel, en omdat we weten dat God betrouwbaar is kunnen we er zeker van zijn dat deze beloften uitkomen. Ons aardse leven is maar kort in vergelijking met de eeuwigheid. Daarom kan Paulus vol vertrouwen zeggen: “Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden” (Romeinen 8:18).

Deel jij die overtuiging? Helpt dit jou om vol vertrouwen te blijven?

Deel artikel