Kan ik werkelijk de stem van Jezus horen en met Hem spreken?

hear-the-voice-of-jesus

Dat is een heel belangrijke vraag. De Bijbel vertelt ons dat God met ons wil spreken. Dat Hij ons wil leiden als wij Hem willen volgen.
In Johannes 10:3-5 lezen we: ‘Zijn schapen horen zijn stem; en Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam, (…)zij kennen kennen Zijn stem. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen maar zij zullen van Hem wegvluchten omdat zij de stem van vreemden niet kennen’.

Jezus verwacht van ons dat wij Zijn stem horen

Jezus vergelijkt ons met schapen. Een schaap kent de stem van de herder, vertrouwt hem en volgt hem, maar het zal niet reageren op de stem van een vreemde. Jezus verwacht dus van ons dat wij Zijn stem kunnen horen en Hem volgen.

Je hebt de stem van Jezus al eens gehoord

Als christen heb je Zijn stem al gehoord. Hij riep je om Zijn kind te worden. Vraag je eens af hoe dat is gebeurd. Hoe wist je dat een christelijke leefwijze goed was? Waarom ben je Jezus gaan volgen en heb je Hem aangenomen als je Redder?

Hoe kan ik Gods stem horen?

Iemand heeft je de christelijke boodschap gebracht, je las zelf de Bijbel of iemand heeft je op bepaalde gedeelten uit de Bijbel gewezen. Op die manier kan God tot ons spreken – door iemand anders of rechtstreeks door de Bijbel. Het is de Heilige Geest die jouw aandacht heeft getrokken.
Soms zal God in je hart een sterke overtuiging of een sterk gevoel geven, dat je er toe brengt iets te gaan doen. Of Hij zal je helpen begrijpen wat je in de Bijbel hebt gelezen. Soms is Zijn stem letterlijk hoorbaar (waarschijnlijk niet heel vaak), soms is het een gedachte die bij je opkomt en je verrast, waarvan je je afvraagt waar die ineens vandaan komt.

Leer te begrijpen wanneer Hij spreekt

Op verschillende manieren kan God tot ons spreken. Als Zijn schapen zullen wij zijn stem herkennen – de woorden die in ons hart opkomen, de overtuiging, de gevoelens die van God komen. Dat alles in overeenstemming met wat de Bijbel ons leert. Als je niet zeker weet of iets al of niet van God komt, vraag Hem dan je dat duidelijk te maken – je kunt ervan op aan dat Hij je dan te hulp komt, zodat je Zijn stem zult verstaan.

Hoe kan ik met God en Jezus praten?

Hoe maakte je God kenbaar dat je vergeving van zonden nodig had? Je bad. Op deze manier praten we met Jezus. Veel mensen zeggen wanneer ze christen worden eerst niet te weten hoe ze moeten bidden. Ze zijn bang dat ze verkeerde woorden zullen zeggen. God is niet zozeer geïnteresseerd in de woorden die we zeggen, maar Hij ziet ons hart aan. Een kind dat van zijn vader houdt zal vrijuit met hem praten en zich niet afvragen of hij wel de juiste woorden zegt. Hij laat zijn hart spreken en praat over zijn gevoelens, zijn wensen, wat zijn plannen zijn of waar hij mee bezig is. Als een kind praat met anderen zijn die misschien niet geïnteresseerd in wat hij zegt, een vader daarentegen luistert en praat graag met hem.

Wees als een kind dat tot zijn Vader bidt

Bidden is met God praten. Het kan een kort gebed zijn: ‘Heer wat moet ik doen?’ Of een lang gebed om Hem te vertellen wat we hebben gedaan en hoe het nu gaat. Om Hem te bedanken voor Zijn hulp en Hem te vragen onze vrienden en familie bij te staan als ze problemen hebben. Om Hem te danken voor ons eten, voor Zijn hulp en liefde en Hem te prijzen (wat hetzelfde is als aanbidding). Op die manier kunnen we met Hem praten, heel eenvoudig als een kind.

Samenvatting

We horen Gods stem via bijbellezen, via vrienden, of door een gedachte die van Hem komt. Maar dit alles moet wel overeenstemmen met wat de Bijbel ons leert. God zal nooit iets vragen of zeggen wat niet in overeenstemming is met Zijn Woord.
We kunnen vrijuit met God en met de Here Jezus praten, dingen met Hem bespreken. Dat is bidden. We hebben geen speciale lessen of instructies nodig om met Hem te kunnen praten – alles wat we nodig hebben is een oprecht verlangen om dicht bij Hem te zijn. Je kunt er zeker van zijn dat Hij naar je luistert.

Deel artikel