Kan ik misleid worden wanneer ik een christen ben?

De Bijbel waarschuwt ons dat, tragisch genoeg, sommige mensen die een tijdje echte christenen lijken te zijn, zich uiteindelijk van Jezus afkeren. Sommigen verlaten Hem door omstandigheden. Misschien vanwege vervolging (Markus 4:17) of verleiding (1 Thessalonicenzen 3:5). Of ze drijven geleidelijk bij Hem vandaan (Hebreeën 2:1). Beetje bij beetje verdrijven andere prioriteiten Jezus uit het centrum van hun leven (Marcus 4:19; 2 Timotheüs 4:10).
Hoe dan ook, door weg te lopen van Jezus onthullen ze dat ze nooit echt aan Hem toebehoord hebben (1 Johannes 2:19). Helaas is Jezus duidelijk dat alleen zij die standvastig zijn tot het einde, gered zullen worden (Mattheüs 10:22). Degenen die niet in Zijn liefde blijven, zullen in het vuur worden gegooid (Johannes 15:5-6).

Verantwoordelijkheden

De Bijbel geeft ons twee serieuze verantwoordelijkheden, namelijk:

  • om onze eigen “roeping en verkiezing vast te maken” (2 Petrus 1:10)
  • om onze christelijke broeders en zusters aan te moedigen te volharden, zodat de wil niet “verhard wordt door de verleiding van de zonde” (Hebreeën 3:13).

We moeten oppassen dat we niet door de duivel worden misleid (2 Thessalonicenzen 2:9-10); door valse leraren (2 Petrus 2:1), of zelfs door onszelf (Mattheüs 7:21-23; 2 Korinthiërs 13:5). Christenen die arrogant veronderstellen dat ze veilig zijn, lopen in het bijzonder gevaar (1 Korinthiërs 10:12).

Volharding

Wanneer we deze zeer ernstige waarschuwingen en verantwoordelijkheden lezen, kunnen we ons gemakkelijk nerveus gaan voelen. Dan begin je je zorgen te maken: “Hoe veilig is mijn geloof?” Het goede nieuws is echter dat de Bijbel schittert met aanmoedigingen voor echte christenen! Als je iemand bent die Jezus volgt, op Hem vertrouwt en zijn woord gehoorzaamt, kun je er zeker van zijn dat zowel Jezus als onze hemelse Vader je stevig vasthouden. Dat niemand je uit Zijn hand kan rukken (Johannes 10:27-30). Zelfs als de hele wereld zou worden misleid door valse wonderen en tekenen, zal God je nooit laten misleiden (Markus 13:22). Niets in de hele schepping zal je ooit scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:38-39). Want uiteindelijk hangt jouw volharding niet af van je eigen kracht, maar van de kracht van God (1 Petrus 5:10-11).

In feite is de reden dat je vandaag een waar geloof in Jezus hebt, dat God je van eeuwigheid persoonlijk heeft uitgekozen (Efeziërs 1:4) om Zijn kind te worden (Romeinen 8:29). En Hij heeft de Heilige Geest gezonden om je een nieuwe geboorte te geven (Johannes 3:5-8) toen je het evangelie geloofde (Jakobus 1:18). Als God dit al voor je heeft gedaan, kun je er zeker van zijn dat Hij nooit het reddingsproject dat Hij in jouw leven is begonnen, zal opgeven. (Filippenzen 1:6). Als je een echte christen bent, dan is je erfenis 100% veilig in de hemel (1 Petrus 1:4). In de hemel is je naam al vóór de schepping van de wereld geschreven in het Boek des Levens (Openbaring 13:8)!

Groei in geloof

Is het mogelijk om te weten of God je echt dit oprechte, volhardende geloof heeft gegeven? Zeker! Denk bijvoorbeeld aan de christenen in Thessalonica. Hoewel ze nog steeds behoorlijke hiaten in hun theologie hadden (1 Thessalonicenzen 4:13-18) en sommigen van hen lui waren (2 Thessalonicenzen 3:11-15), wist Paulus toch zeker dat God hen had uitgekozen (1 Thessalonicenzen 1:4)!
Op dezelfde manier bij Timotheüs. Hij had nog veel te leren over moed en zelfbeheersing (2 Timotheüs 1:6-7). Maar Paulus was ervan overtuigd geraakt dat het geloof van zijn collega, net als het geloof van diens moeder en grootmoeder, oprecht was (2 Timotheüs 1:5).

Zowel voor de Thessalonicenzen als voor Timotheüs was het bewijs hetzelfde. Ze geloofden toen ze het goede nieuws over Jezus hoorden (1 Thessalonicenzen 1:5; 2 Timotheüs 3:15). Beiden bleven Hem dienen — zelfs vreugdevol (1 Thessalonicenzen 1:6) — ook al betekende dit lijden omwille van Jezus (Hebreeën 13:23).

Beproeving

Laat je bemoedigen als je ooit door moeilijke en pijnlijke periodes bent gegaan. Wanneer je merkt dat je Jezus nog steeds liefhebt en gehoorzaamt te midden van lijden en opoffering, dan heb je kostbaar bewijs in je leven van een echt, beproefd geloof (Lukas 6:22-23; Jacobus 1:12; 1 Petrus 1:6-7). Dank God en wees verzekerd: Hij werkt in jou om je “sterk, moedig en standvastig” te maken tot het einde (1 Petrus 5:10-12). Misschien heeft je geloof in Jezus je nog niets gekost. Maar als je geloof echt is, kun je er echter zeker van zijn dat het je op een dag iets zal kosten (2 Timotheüs 3:12).

Fundament

Maak er een prioriteit van om je leven te blijven bouwen op Jezus’ woorden. Zodat wanneer de storm toeslaat, je fundament stevig zal zijn (Mattheüs 7:24-27). Als tijden van beproeving zijn aangebroken, maar je bent afgedwaald van Jezus, wanhoop dan niet! Het leven van de apostel Petrus herinnert ons eraan dat bij Jezus nog steeds genade, vergeving, herstel en goede werken voor je klaarliggen als je slechts berouw hebt en naar Hem terugkeert (Johannes 21 en 1 Johannes 1:9).
Tenslotte, als iemand van wie je houdt zich heeft afgekeerd van Jezus, verlies dan de hoop niet! Laat Samuël je tot voorbeeld zijn (1 Samuël 12:23-24). Bid dat zij terugkeren tot de HEERE en moedig hen aan door je leven en je woorden om de grote daden van God te gedenken. Zodat zij Zijn genade zullen beantwoorden door Hem trouw te dienen met heel hun hart.

Deel artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email