Bijbelwoord.nl
Can I choose to listen to God today?

Kan ik ervoor kiezen vandaag naar Gods stem te luisteren?

“Vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.” Hebreeën 3 vers 13

In de passage van vandaag wordt het belang van een christelijke gemeenschap genoemd. “Vermaan elkaar elke dag.” Als christelijke broeders en zusters hebben we elkaar nodig om op de goede weg te blijven. Het is moeilijk om helemaal alleen een christen te zijn! Andere gelovigen kunnen een voorbeeld voor u zijn en u kunt een voorbeeld voor hen zijn.

Elke dag heb je de mogelijkheid om met God te wandelen

“Zolang het ‘heden’ is”, gaat het vers verder. Wat betekent dat? Elke dag heb je de mogelijkheid om met God te wandelen. Misschien zijn we in het verleden afgedwaald, misschien zijn we op het pad van het geloof gevallen, maar vandaag krijgen we een nieuwe kans.
We kunnen echter leren van het verleden. In de verzen 8-11 wordt een psalm uit het Oude Testament geciteerd. “Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering” Welke verbittering? De auteur verwijst naar de opstand in de woestijn, toen het volk van Israël op het punt stond het Beloofde Land binnen te gaan. Maar ze weigerden te gaan, omdat ze niet geloofden dat God hen zou helpen hun vijanden te verslaan. Leer van deze les! Verhard uw harten niet zoals de Israëlieten in het verleden deden!

De gevolgen van het verharden van je hart

Wat is het gevolg als je je hart verhardt? Je zult niet in staat zijn om de rust te betreden die God voor je heeft voorbereid. Je zult net als de Israëlieten zijn die het beloofde land niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof (vers 19). Ze zwierven veertig jaar doelloos door de woestijn, totdat alle mensen die in opstand waren gekomen, waren gestorven …

Licht en zonnig

Maar als je Gods stem hoort en gelooft dat alles wat Hij zegt en belooft waar is, zal jouw vandaag en morgen licht en zonnig zijn! Help je broers en zussen om van hun verleden te leren, om vandaag tot God “ja” te zeggen en om er reikhalzend naar uit te kijken naar de rust die morgen op hen wacht.

Op welke manieren kunt u uw christelijke broeders en zusters helpen? Ga je regelmatig naar de kerk? Leest u de Bijbel regelmatig met anderen? Het zal u en anderen helpen vandaag met God te wandelen!

Lezen: Hebreeën 3 vers 7-19

Hoe spreekt deze Bijbelse passage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees ook: Hoe heeft God leiding over mijn leven?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Kan ik ervoor kiezen vandaag naar Gods stem te luisteren?