Kan ik christen worden als mijn ouders dat verbieden?

Christen worden tegen de wil van iemand die gezag over ons heeft, is een heel belangrijke kwestie waarover goed nagedacht moet worden. Het komt steeds vaker voor in een wereld waar God, de God van de christenen, door veel mensen wordt afgewezen.

God is de Schepper van alle dingen. Hij heerst nog altijd over alle dingen. Ieder mens hier op aarde is door Hem en voor Hem geschapen. Het is zijn verlangen dat wij Hem allen persoonlijk leren kennen. Jezus zei dat het grootste gebod was: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand” (Matteüs 22:37). We moeten Hem dus boven alles liefhebben. Als mensen die gezag over ons hebben, ons verbieden Hem te volgen omdat ze Hem niet kennen of omdat hun traditie het niet toestaat, moet je besluiten wie je gaat gehoorzamen.

We moeten God meer gehoorzamen dan mensen

In het Nieuwe Testament lezen we dat de discipelen, nadat Jezus was gestorven, opgestaan en naar de hemel was teruggegaan, het goede nieuws aan iedereen vertelden en mensen aanspoorden om in Hem te geloven. Tegelijkertijd waren de religieuze leiders woedend en probeerden het geloof dat Jezus God was, om zeep te helpen door de discipelen te vervolgen. Nadat de discipelen gevangen genomen waren en het bevel gekregen hadden om niet langer over Jezus te spreken was hun antwoord: “Men moet God meer gehoorzamen dan mensen” (Handelingen 5:29).
Ze waren in de eerste plaats trouw aan God en in de tweede plaats pas aan mensen. Ze waren tot de overtuiging gekomen dat, als die twee in tegenspraak met elkaar waren, ze altijd voor God moesten kiezen.

Hoe moet ik dan leven?

Nadat we gezegd hebben dat we in de eerste plaats God moeten gehoorzamen, moeten we ook in herinnering houden dat ieder gezag over ons door God is ingesteld. Romeinen 13:1 legt uit: “Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld”.

Laat respect zien: we moeten degenen die over ons gesteld zijn altijd respecteren.

  • Als je in God gaat geloven tegen hun wil, dan moet je hen op respectvolle wijze laten weten dat je God moet gehoorzamen.
  • Als je beseft dat je leven daardoor in gevaar is, moet je God op een rustige manier volgen en om wijsheid bidden wie je dit kunt vertellen en hoe je je moet gedragen.
  • Leef als christen in de tegenwoordigheid van degenen die gezag over je hebben met een houding van respect, gehoorzaamheid, liefde, hulpvaardigheid, geduld, blijdschap, vrede en bid dat de verandering in jouw leven zichtbaar zal worden.
  • Bid voor hen zonder ophouden.
  • Als je de kans krijgt om onder hun gezag uit te komen, bijvoorbeeld door een huwelijk, door uit huis te gaan, of door meerderjarig te worden, dan zul je in staat zijn openlijk voor jouw geloof uit te komen.

Kan ik christen zijn als mijn ouders of mensen die gezag over me hebben dat verbieden?

Het antwoord is een duidelijk “ja”. Maar wel op een manier die degene met gezag dichter bij God brengt. Ga niet schreeuwen, zoek geen ruzie, minacht hen niet om hun keuzes. God heeft ook hen geschapen en gemaakt en het is Zijn verlangen dat ze Hem leren kennen. Misschien wil Hij wel dat jij degene bent die hen helpt dat te gaan zien. Wees dus wijs in alles wat je zegt en doet.

Deel artikel