Bijbelwoord.nl
Home » Christian basics » Verlossing » Kan iemand naar de hemel of de hel gaan en daarna op aarde terugkeren?

Kan iemand naar de hemel of de hel gaan en daarna op aarde terugkeren?

Er zijn veel verhalen van mensen die beweren dat ze gestorven zijn en in de hemel en/of de hel zijn geweest voordat ze weer tot leven kwamen. Sommige van deze verhalen zijn erg populair geworden. Wat moeten we daarvan denken? Allereerst is het belangrijk om op te merken dat alles wat we moeten weten om gered te worden, in de Bijbel staat. “De heilige geschriften… zijn in staat om u wijs te maken voor de redding door het geloof in Christus Jezus” (2 Timotheüs 3:15). Alle andere informatie of boeken zijn geen heilige geschriften. We hebben ze niet nodig om te weten dat we gered moet worden; en ze zijn niet onfeilbaar.

Wat zegt de Bijbel?

Maar zijn zulke verhalen waar? Er zijn veel redenen om te geloven dat de verhalen over reizen naar de hemel en de hel niet op feiten berusten.

  • De Bijbel zegt dat het de mensen beschikt is “dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt(Hebreeën 9:27).
  • In een gelijkenis van Jezus wordt benadrukt dat mensen gered moeten worden door de prediking van Gods Woord. Niet door een getuigenis van iemand die uit de dood is teruggekeerd.Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan (Lukas 16:31).
  • Toen Paulus in een visioen naar de hemel werd gebracht, schreef hij er geen boek over. Hij hoorde daar “onuitsprekelijke woorden … die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.” (2 Korintiërs 12:4).
  • Een echte openbaring van hoe de hemel eigenlijk is, zou heel dicht in de buurt komen van een extra openbaring waarover Johannes in Openbaring 22:18 schreef. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.“.
  • De verhalen over hemel en hel die mensen vertellen, zijn heel verschillend.

  • Vaak zijn deze verhalen ook niet helemaal bijbels. Sommigen zeggen dat mensen die het ‘verdienen’ naar de hemel gaan, terwijl de Bijbel leert dat dit uit genade gebeurt, door het geloof. Sommigen zeggen dat demonen mensen in de hel martelen, terwijl de Bijbel zegt dat niet de duivel maar God degene is die de mensen in de hel straft. Vaak is er weinig of geen begrip van het Evangelie in deze verhalen.

Slechts één kracht van God is nodig voor onze redding

Dit betekent niet dat de mensen die deze verhalen vertellen, liegen. Ze zouden heel goed ervaringen kunnen beschrijven die ze hadden toen ze bijna dood waren. Er kunnen elementen in staan die nuttig zijn voor andere mensen, vooral als ze waarschuwen om zich af te keren van de zonde en te vertrouwen in Jezus voor onze verlossing. Maar we moeten ze niet accepteren als Gods waarheid voor ons. Er is maar één kracht van God voor de verlossing, en dat is het Evangelie (Romeinen 1:17) dat in de Bijbel wordt gevonden.

Samenvatting

Veel populaire boeken beschrijven de bijna-dood ervaringen van mensen. Die beweren dat ze in de hemel of in de hel zijn geweest en beschrijven hoe dat eruit ziet. We moeten voorzichtig zijn met het omarmen van deze getuigenissen. Wat ons in de Bijbel wordt geopenbaard over het hiernamaals is voldoende. Ook zijn deze getuigenissen soms in tegenspraak met de Bijbel en vaak ook met elkaar.

Lees ook: Gaan alle kinderen die jong sterven naar de hemel?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam