Bijbelwoord.nl
Can a murderer be saved?

Kan een moordenaar gered worden?

Gaat een moordenaar naar de hemel als hij tot geloof komt in Jezus?

Jazeker. De Bijbel geeft ons twee hele duidelijke voorbeelden, die geen ruimte laten voor twijfel. Twee rovers werden gekruisigd tegelijkertijd met Jezus. Aangezien roof op zich niet genoeg zou zijn om de doodstraf te krijgen, is het vrijwel zeker dat deze mannen moordenaars waren. Ze leefden alleen voor zichzelf en bespotten Jezus zelfs terwijl ze al gekruisigd waren (Mat. 27:44).

Moordenaar aan het kruis

Echter, een van hen, nadat hij Jezus had geobserveerd, kwam tot geloof in Hem. ‘En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.’ (Lukas 23:42-43). Jezus beloofde dus aan een moordenaar dat hij in de hemel zou zijn met Hem. Niet alleen dat, het was ook nog eens een moordenaar die geen mogelijkheid meer had om goed te doen en die op het punt stond te sterven.

De apostel Paulus

Het tweede voorbeeld is de apostel Paulus. De Bijbel zegt dat voordat hij bekeerd was, ‘Saulus tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord’ (Hand.9:1). Hij speelde een zeer belangrijke rol in de vervolgens en soms dood van de eerste christenen. Daarom noemt hij zich de voornaamste van alle zondaars (1 Tim.1:15). Maar de Here vergaf zijn zonden en maakte hem zelfs een apostel.

Is dat eerlijk?

Het lijkt oneerlijk dat een moordenaar alsnog naar de hemel kan gaan. En dat klopt. Het is ook niet eerlijk. Maar het is een geweldige troost voor ons allen. Want als God rechtvaardig zou handelen, zou niemand naar de hemel gaan. Het enige wat we verdienen door onze eigen daden, is de eeuwige hel. Dus wat is het geweldig nieuws dat God zondaars redt. Als Hij moordenaars die zich bekeren en in Hem geloven, redt, dan zal Hij mij ook redden!

We moeten ons bekeren van onze zonden

Een waarschuwing moet daaraan toegevoegd worden. God is bereid elke zonde te vergeven, zelfs moord. Maar de Bijbel is erg duidelijk over dat we ons eerst moeten bekeren van onze zonden, want anders kunnen we Zijn vergeving niet ontvangen.

In het geval van Paulus zien we dat hij nooit een excuus verzint voor zijn zonden uit het verleden. Hij erkent zijn zonde, heeft er spijt van, keert zich er van af en vertrouwt zichzelf toe aan Gods genade. Dit is altijd zo, als zondaars tot geloof komen. Want bekering betekent meer dan ‘sorry zeggen’.

In het geval van een moordenaar betekent dat, dat hij bereid is zijn zonde te belijden en naar de gevangenis te gaan zonder er makkelijker van af te komen, dat hij alles binnen zijn mogelijkheden gebruikt om het goed te maken met de familieleden van het slachtoffer, en dat je van nu af aan Gods liefde zou zien werken in zijn leven. Indien dit niet het geval is, kun je er van uit gaan dat hij nog niet een echte christen is en Gods vergeving nog niet ontvangen heeft.

Om mensen in Gods Kerk te zien die vroeger hele erge zondaren waren, doet ons de grootheid van Gods genade beseffen. Het is een reden om ons te verheugen, want we hebben zelf ook Gods genade heel hard nodig!

Lees ook: Hoe ontvangen zondaars Gods vergevende gave van eeuwige redding?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Volg ons

Kan een moordenaar gered worden?