Kan een mannelijke jeugdleider persoonlijk bidden met een meisje?

Dit is een hele goede, belangrijke vraag in een tijd waarin veel verhalen naar buiten komen over seksueel misbruik van vooral jongeren en vrouwen in de kerk door kerkleiders.
Onder de hashtag #churchtoo zijn er helaas veel pijnlijke voorbeelden.

Luister naar je intuïtie

Daarom wil ik beginnen met iets belangrijks te zeggen. Als je je dit afvraagt omdat je een meisje bent en je je ongemakkelijk voelde toen een mannelijke jeugdleider onder vier ogen met je bad, dan wil ik dat je dat gevoel ZEER serieus neemt. We kunnen niet altijd met ons verstand weten waarom iets verkeerd is, maar vaak kunnen we het wel voelen. God heeft je intuïtie gegeven en spreekt daar vaak door. Daar moet je naar luisteren.

Bescherm jezelf

Afhankelijk van de relaties die je hebt met mensen in de kerk, doe wat je kunt om jezelf te beschermen. Voorkom dat je alleen bent met deze jeugdleider. Als hij je voorstelt om onder vier ogen te gaan bidden, wijs dat dan beleefd af. Als hij het niet vraagt, of erop staat, is het nodig duidelijk ‘nee’ te zeggen of anders weg te lopen. Als er andere betrouwbare volwassenen in je kerk zijn, praat dan met hen en leg hen je bezorgdheid uit. Onthoud dat niemand je ooit mag dwingen om alleen te zijn met een man en iets spiritueels intiems te doen, zoals bidden, als je je daar niet prettig bij voelt. Iemand opdringen, zelfs in gebed, is nooit de weg van Christus. En als jonge zuster verdien je alle respect en bescherming van je christelijke broeders.

Regels in de kerk

Maar dat is geen antwoord op de vraag of een mannelijke jeugdleider dit mag. Veel kerken hebben daar regels tegen. Als dat in jouw kerk het geval is, is het antwoord ‘nee’. De jeugdleider moet de wijsheid van de kerkleiders in dezen gehoorzamen. Als je echt met iemand wilt bidden, kan hij je helpen een vrouw te vinden om met je te bidden of een ander uitnodigen om aanwezig te zijn terwijl hij met je bidt.

Leiding van de Bijbel

Maar als de kerk dergelijke regels niet heeft, moeten wij voor onszelf de leiding van de Bijbel overwegen. Enkele belangrijke richtlijnen zijn dat wij zelfs de schijn van kwaad moeten vermijden (1 Tessalonicenzen 5:22), dat kerkleiders boven elke blaam verheven moeten zijn (1 Timoteüs 3:2), en zusters in Christus met absolute reinheid behandeld moeten worden (1 Timoteüs 5:2).

Verkeerde speculaties of beschuldigingen

Zelfs als een jeugdleider het goed bedoelt, kan hij allerlei verkeerde speculaties of beschuldigingen uitlokken, als hij privé-tijd doorbrengt met een meisje. Ook kan hij zichzelf of het meisje in de situatie brengen waarin seksuele gedachten of verlangens een gezonde relatie van geestelijk mentorschap in de weg staan. Om die reden denk ik dat een mannelijke jeugdleider altijd moet proberen een vrouw te vinden die met het meisje kan bidden of alleen voorbede doet als er andere mensen aanwezig zijn, bij voorkeur een andere volwassen vrouw. Als dit in een bepaalde situatie niet mogelijk is, en een mannelijke jeugdleider wordt door het meisje zelf om gebed gevraagd, dan moet hij dat doen op een openbare plaats, waar anderen hem kunnen zien, en alle lichamelijk contact vermijden. Ik vind echter dat hij nooit zelf het initiatief mag nemen tot persoonlijk gebed met een meisje.

Jeugdleiders van beide geslachten moeten er ook op letten dat hun gebed iets is wat het meisje of de jongen echt wil en nodig heeft, en niet alleen iets wat de jeugdleider wil. Jongeren kunnen het moeilijk vinden om ’nee’ te zeggen tegen een volwassene, dus de volwassene moet extra gevoelig zijn. Nogmaals, opleggen is niet de weg van Christus…

Deel artikel