Kan een christen bezeten zijn door een demon?

Can a Christian be demon possessed?

Door een demon bezeten zijn, betekent dat een demon de directe leiding heeft over wat iemand doet of zegt. In Lukas 8 vinden we hier een duidelijk voorbeeld van. Hier lezen we over een man die in de graftombes leefde en onmenselijke kracht had. Jezus beval alle slechte geesten om de man te verlaten, en hij werd weer een gezond, weldenkend mens.

Tempel van de Heilige Geest

Elke gelovige is een tempel van de Heilige Geest. God bezit ons. Daarom is het duidelijk dat een demon ons nooit op die manier kan bezitten. 1 Johannes 4:10 leert ons dat “Hij die in u is (dat is de Heilige Geest) groter is dan hij die in de wereld is (dat is de duivel)” De Heilige Geest is in ons. De duivel is in de wereld. En omdat de Heilige Geest groter is dan de duivel, kan de duivel nooit in ons komen om ons te bezitten. Dus zorg ervoor dat je een kind van God bent, zodat je zeker kunt zijn dat geen enkele demon je ooit kan bezitten.

Gevaarlijke vijand

Dit betekent niet dat de duivel niet gevaarlijk is voor gelovigen. Paulus vertelt ons dat we “stand moeten houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efeze 6:11). De duivel valt ons misschien aan door ons te verleiden om te zondigen (zie ook 1 Timotheüs 3:7). Maar geloof, gebed en het Woord van God – dit zijn de delen van ‘de wapenrusting van God’ – zullen ons helpen om de aanvallen van de duivel te weerstaan. En wanneer we hem weerstaan, zal de duivel volgens de beloftes van de Bijbel opgeven: “Bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7).

De duivel blijft echter een gevaarlijke vijand. Er zijn zonden die de duivel een vaste voet in ons leven geven (Efeze 4:27). Als wij ons van God afkeren, kan de invloed van de duivel op ons leven toenemen. Daarom bidden we in het Onze Vader “verlos ons van het kwaad” (Mattheüs 6:13), wat waarschijnlijk betekent “verlos ons van de boze”, in andere woorden: verlos ons van Satan. We bidden voor onszelf en voor elkaar dat de duivel geen plaats in ons leven mag krijgen.

Verlossing van het kwaad

Dus we mogen bidden dat God ons zal verlossen van de aanvallen van de duivel. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze aanvallen intimidaties zijn, afkomstig van de buitenkant. Onze eigenaar, die met Zijn Heilige Geest in ons leeft, is God.

Deel artikel