Jozua was erbij toen God een verbond sloot met Israël

“Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes klom naar boven, de berg van God op.” (Exodus 24:13)

Bij de berg Sinaï gebeurde iets heel bijzonders. De Heere God daalde in een dichte wolk en in vuur af op de top van deze berg, zichtbaar voor het hele volk Israël. Ze konden ook horen wat Hij tegen Mozes zei. De Heere gaf Zijn wetten en regels, en het volk stemde daar mee in. Zo sloten ze een verbond. Israël was Gods speciale volk.
Vervolgens moest een delegatie van 70 oudsten, de priesters en Mozes de berg Sinaï opklimmen. Ze kwamen op audiëntie bij God Zelf, op een plaats waar hemel en aarde samenvloeiden. Exodus 24:10 meldt: “Zij zagen de God van Israël”. Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn! Bovendien meldt vers 11 dat ze op die berg aten en dronken. Het was gebruikelijk om een verbondssluiting tussen verschillende volken af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd. Dat gebeurde hier ook, nu God een verbond had gesloten met Zijn volk.

Vanuit vers 13 weten we dat Jozua hier bij aanwezig was. Hij ging zelfs nog hoger de berg op met Mozes, die daar veertig dagen lang bij God bleef om nadere instructies te ontvangen.
Deze ontmoeting is Jozua ongetwijfeld de rest van zijn leven bijgebleven. Heb jij ook bijzondere momenten met God beleefd, die je niet meer vergeet? Welke waren dat, en wat was het bijzondere van deze ‘ontmoetingen’?

Deel artikel