Jozua volgt Mozes op als leider van Israël

“Toen zei de HEERE tegen Mozes: Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over.” (Numeri 27:18-19)

Toen Mozes afscheid moest nemen van zijn volk, wees hij niet zelf een opvolger aan. De Heere God koos “Jozua, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is”.
Het was belangrijk dat Jozua de hele woestijnreis had meegemaakt. Het was een groot voordeel dat hij al jarenlang Mozes’ rechterhand was geweest. Het was belangrijk dat hij ervaring had als legeraanvoerder. Bovendien was hij één van de twaalf mannen die al eens als spion in het land Kanaän waren geweest (en van die groep waren slechts twee mensen over). Dat waren allemaal positieve punten die Jozua geschikt maakten als opvolger van Mozes. Maar de Heere God noemt een ander criterium: De Geest was in hem.

We lezen vaker in de Bijbel dat personen die een speciale, leidinggevende taak kregen van God, daar ook voor werden toegerust met Zijn Geest. Uiteindelijk is dát het belangrijkste kenmerk van een goede leider.
Mozes moest in het openbaar, ten overstaan van de priester en het hele volk, de leiding aan Jozua overdragen. Zo kon er geen discussie over zijn wie de nieuwe leider was. God Zelf had Jozua uitgekozen.
Denk jij dat het belangrijk is dat een politiek leider Gods Geest in zich heeft? Of ben je van mening dat politiek en religie gescheiden gebieden

Deel artikel