Jonathan kreeg volop slechte voorbeelden

“Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen.” (1 Samuel 13:13)

Saul was tot koning gezalfd om de Israëlieten te bevrijden van hun vijanden. Dat gebeurde echter maar beperkt. Het volk leefde in angst voor de Filistijnen en werd door hen onderdrukt. Toen de Filistijnen zich verzamelden voor een gevecht, “verborg het volk zich in de grotten, in de rotsspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten” (1 Samuel 13:6). Koning Saul riep zijn leger samen, “en al het volk kwam bevend achter hem aan” (1 Samuel 13:7). In Gilgal moest Saul wachten op de profeet Samuel, die een offer zou brengen. Tijdens het wachten begonnen de bange soldaten weg te lopen, nog voor de strijd was begonnen. Dit was een beslissend moment waarop Saul zijn leiderschap moest tonen! Nu kwam het erop aan een goede koning te zijn.

Jammer genoeg bleek Saul niet bestand tegen de druk van een naderende vijand en een deserterend leger. Tegen Gods opdracht in bracht hij zelf een offer omdat hij er niet op vertrouwde dat Samuel daadwerkelijk zou komen. Dat nam Samuel hem heel kwalijk, en hij wees Saul streng terecht. Tot een gevecht kwam het vervolgens alsnog niet; Saul en zijn 600 soldaten trokken zich angstig terug.
Jonathan was als jonge prins in het leger aanwezig. Hij zag zijn vaders gebrek aan moed, leiderschap en vertrouwen op God.
Welk voorbeeld geven rolmodellen om jou heen? Wie is voor jou echt een rolmodel, en wat maakt dat dat zo is?

Deel artikel