Jezus stierf aan het kruis

“Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen. […] En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken.” (Mattheüs 27:35-36)

De Romeinse soldaten die Jezus en nog twee misdadigers moesten kruisigen, namen hun werk serieus. Ze spijkerden de veroordeelden vast aan hun, namen hun kleding als buit voor zichzelf en bleven vervolgens op hun post om de gekruisigden te bewaken. Niet dat die uit zichzelf van het kruis af konden komen. Maar het was niet ondenkbaar dat er familieleden of vrienden onder de toeschouwers waren, die wellicht zouden proberen hun geliefde te redden. De soldaten bleven de wacht houden tot de veroordeelden daadwerkelijk waren gestorven. Soms kon dat dagen duren!
Behalve de soldaten waren er ook veel volgelingen van Jezus die van een afstandje toekeken wat er met Hem gebeurde.

Dit lijken slechts details. Toch is het belangrijk. De islam leert namelijk dat Jezus niet daadwerkelijk aan het kruis stierf, maar dat iemand anders Zijn plaats innam. Volgens hen zou God niet hebben toegestaan dat Zijn Zoon zo smadelijk werd gedood.
De Bijbel spreekt die gedachte op talloze plaatsen tegen. Het is cruciaal voor ons geloof dat God de Zoon Zelf leed, stierf en de dood overwon! De details uit Mattheüs’ verhaal bevestigen dit. Het was onmogelijk dat iemand anders Jezus’ plaats innam; dat zouden Zijn volgelingen hebben gezien en dat zouden de soldaten hebben verhinderd.
Kun je begrijpen waarom moslims de gedachte omarmen dat God Zijn Zoon heeft bewaard voor de schande van de kruisdood? En wat betekent het voor jou dat dit juist niet is gebeurd?

Deel artikel