Jezus overwon de dood

“Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.” (Mattheüs 28:5-6)

Wat een geweldige woorden mogen we vandaag lezen. Jezus is niet in het graf gebleven, Hij is opgestaan! Ik kan heel goed begrijpen dat deze boodschap de vrouwen vervulde met ontzetting en grote blijdschap tegelijkertijd. Wat een ongelooflijk goed nieuws!
Het bleef niet bij deze woorden, gesproken door een engel. Toen de vrouwen op weg gingen om het nieuws te delen met andere volgelingen van Jezus, ontmoetten ze Hem persoonlijk. Zomaar ineens stond Hij in levende lijve voor hen! Die ontmoeting nam hun verwarring weg en liet hun blijdschap alleen maar verder groeien.

Deze vrouwen waren getuige geweest van Jezus’ lijden en sterven. Ze hadden gezien hoe Hij begraven werd, en nu de sabbat voorbij was kwamen ze opnieuw bij het graf om Zijn lichaam nog verder te verzorgen en om Hem te treuren. Maar Hij was niet langer dood. Deze vrouwen mochten de eerste getuigen zijn van Zijn opstanding!
De vrouwen mochten het geweldige nieuws doorgeven aan de andere discipelen. Die kregen later de opdracht om alle volken over de Heere Jezus te vertellen. En nu, eeuwen later, mogen wij dat ook doen. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft! Hij heeft de dood overwonnen!
Heeft dit goede nieuws jouw leven al veranderd? Aan wie kan jij het verder vertellen?

Deel artikel