Jezus laat Zijn volgelingen niet alleen achter

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.” (Johannes 14:18)

De Heere Jezus had zo’n drie jaar lang dagelijks opgetrokken met Zijn discipelen. Maar Hij was niet op aarde gekomen om hier voor altijd te blijven. Hij moest gaan lijden en sterven, en daarna weer terugkeren naar de hemel. Dat was voor Jezus’ leerlingen maar moeilijk te begrijpen, omdat ze heel andere verwachtingen hadden van hun Meester: ze hoopten dat Hij vrede en welvaart zou brengen, dat Zijn Koninkrijk in alle heerlijkheid op aarde werkelijkheid zou worden. Maar Jezus’ Koninkrijk was niet van deze wereld. Hij zou weer teruggaan naar Zijn hemelse Vader, tot de tijd gekomen was voor een nieuwe hemel en aarde.

Toch zou Jezus Zijn volgelingen niet alleen achterlaten. Hij beloofde al op voorhand: “Ik kom weer naar u toe”. Maar dat zou wel anders zijn dan voorheen. Samen met God de Vader zou de Heere Jezus voor altijd in hen wonen (zie Johannes 14:23), namelijk door de Heilige Geest.

Hieruit blijkt Gods liefdevolle, vaderlijke zorg. Want zonder deze goddelijke aanwezigheid zouden de discipelen inderdaad hulpeloos en verweesd achtergebleven zijn. De komende dagen zullen we lezen hoe de aanwezigheid van de Heilige Geest een enorm verschil maakt in het leven van een christen. Welke dingen/aspecten kun je noemen? Ken je daar concrete voorbeelden van?

Deel artikel