Jezus kwam in opdracht van de Vader

Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader” (Johannes 5:43)

Jezus’ komst in deze wereld was een plan van de drie-enige God, die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoewel alleen de Zoon mens werd, kwam Hij in opdracht van de Vader. Dat gaf Zijn optreden op aarde extra gezag en autoriteit — als de mensen tenminste wilden geloven dat Jezus door God gestuurd was. De meesten wilden of konden dat niet. Daarom trokken ze Jezus’ woorden in twijfel of vonden ze Zijn uitspraken zelfs godslasterlijk.

In Johannes 20 heeft Jezus Zijn opdracht op aarde vervuld. Hij heeft Gods Koninkrijk verkondigd, is voor de mensheid gestorven en weer uit de dood opgestaan. Dan geeft Hij Zijn leerlingen een bijzondere opdracht: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20:21). Zoals Jezus kwam in de Naam van Zijn Vader, zo worden de leerlingen de wereld in gestuurd in de Naam van Jezus. Met Zijn gezag mogen ze het goede nieuws verspreiden dat mensen met God verzoend kunnen worden. In Zijn Naam kunnen ze zonden vergeven en demonen verdrijven. Maar ook hier zullen de mensen alleen luisteren als ze begrijpen en aanvaarden dat God de Opdrachtgever is achter deze boodschap.

Aanvaard jij Jezus’ woorden in de Bijbel als woorden die rechtstreeks van God komen? En welk gezag hebben mensen die in Gods Naam spreken?

Deel artikel