Jezus’ komst was een bewuste beslissing

Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen” (Psalm 40:8-9).

Wij mensen worden geboren zonder dat we daar zelf invloed op hebben. Als we opgroeien en ons bewust worden van onze plaats in de wereld, gaan we op zoek naar een doel in ons leven. Want als we een concreet doel voor ogen hebben, geeft dat ons leven richting en betekenis.

Bij Jezus was het heel anders. Dat Hij op aarde geboren werd, was een bewuste beslissing. Want al lang vóór Zijn geboorte als mens bestond Jezus Christus als God de Zoon. Hij was betrokken bij de schepping. Hij was betrokken bij Gods reddingsplan voor de wereld, en Hij was bereid om Zijn heerlijkheid af te leggen en mens te worden — om onze zondige wereld te redden. Jezus’ komst was al lang van tevoren beschreven in de Bijbelboeken van het Oude Testament. Het doel van Zijn leven op aarde was op voorhand duidelijk, en werd stukje bij beetje door Hemzelf uitgelegd aan de mensen om Hem heen.

Jij hebt er geen invloed op gehad dat je geboren bent. Maar God wel! Hij schiep ieder mens, dus ook jou. Zijn doel voor ons allemaal is verwoord in Psalm 40:9. Hij wil dat we er vreugde in vinden om Zijn wil te doen. Is dat zo bij jou? Welke andere levensdoelen heb je?

Deel artikel