Jezus is (nog) niet gekomen als Rechter

Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.” (Johannes 12:47)

Toen Johannes de Doper Jezus’ komst aankondigde, waarschuwde hij: “Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden” (Mattheüs 3:12). Met andere woorden, Jezus zal de mensheid oordelen.

Dat klopt; Jezus zegt dat zelf ook in bijvoorbeeld Mattheüs 13:30. Maar dat moment komt pas later, bij Jezus’ tweede komst. Dan pas zal Hij als Rechter optreden. Het doel van Zijn eerste komst was niet om de wereld te veroordelen, maar haar te redden. Hij biedt ons mensen een uitweg om te ontsnappen aan het oordeel dat we door onze eigen zonden hebben verdiend. En Hij is de enige mogelijke uitweg; daarom is ieder die niet in Zijn Naam gelooft, feitelijk al veroordeeld (Johannes 3:18).

God is rechtvaardig, daarom zal Hij een eerlijk oordeel uitspreken. Maar Hij is ook liefdevol, en daarom geeft Hij ons mensen alle gelegenheid om ons leven te veranderen voordat het oordeel komt. In Petrus’ 2e brief lezen we zelfs dat God daarom deze wereld nog laat voortbestaan. Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Ben jij al gered?

Deel artikel