Jezus is gekomen om mensen de waarheid te zeggen

Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen.” (Johannes 18:37)

Al bijna zo lang de wereld bestaat, is er een strijd gaande tussen leugen en waarheid. De duivel verbreidde de eerste leugens toen hij Adam en Eva liet twijfelen aan Gods goedheid. En die tactiek gebruikt hij nog steeds. Daarom wordt hij “de vader van de leugen” genoemd.

De Heere Jezus neemt het ook op dit vlak tegen de duivel op. Hij getuigt voor de waarheid. Hij presenteert Zich zelfs als “de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14:6). Die waarheid kost Hem wel Zijn leven. Want als Jezus de Schriftgeleerden en Farizeeën aan de kaak stelt als “huichelaars… slangen, adderengebroed” maakt Hij daarmee geen vrienden. Hij prikt moeiteloos door hun mooie façade heen en legt hun duistere hart bloot. Geen wonder dat ze het plan smeden Hem met een list gevangen te nemen en te doden. Als Jezus vervolgens tijdens Zijn verhoor tegenover de hogepriester bevestigt dat Hij de Zoon van God is, tekent Hij daarmee Zijn doodvonnis. Deze waarheid past niet in het straatje van de religieuze elite. Jezus moet gestopt worden, desnoods met leugens (bijvoorbeeld in Mattheüs 28:11-15).

Maar het plan van Jezus’ tegenstanders mislukt. De waarheid over Zijn opstanding is wereldwijd bekend geworden. Miljoenen beseffen dat Hij werkelijk de Zoon van God is. En die waarheid redt levens! Geef jij dit goede nieuws door?

Deel artikel