Jezus is gekomen. Laat jij Hem binnen?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.” (Openbaring 3:20)

Jezus is gekomen. Hij kwam op aarde om Gods wil te doen, om verloren mensen te redden, om voor de waarheid te getuigen. Hij kwam om jou uit je geestelijke duisternis te bevrijden. Maar daarvoor is het niet voldoende dat Hij op aarde kwam. Je moet Hem ook welkom heten in jouw hart en leven. Anders laat je het aanbod van genade en vergeving links liggen! Wat zou dat erg zijn. Jezus heeft er alles voor over gehad om jou zalig te maken; dan wijs jij Zijn uitnodiging toch niet af?!

Het boek Openbaring bevat een aantal brieven die Johannes uit Jezus’ mond heeft opgeschreven. In één van die brieven klinkt het heel indringend: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop”. Jezus wil in jouw hart komen wonen. Hij wil de maaltijd met jou gebruiken. Hij wil dat je bij Hem op Zijn heerlijke troon komt zitten. Hij wil niets liever dan jouw leven vol, rijk en vreugdevol maken. Maar Hij dringt Zich niet op. Als jij de deur van je hart dicht houdt, komt Hij niet binnen.

Hoe staat het ervoor met jouw hart? Is het koud en donker, of heb je het geopend voor Gods licht? Wacht niet langer om de deur voor Jezus te openen!

Deel artikel