Jezus is de Weg

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Johannes 14:6

Nadat Jezus Zijn discipelen had getroost, ging Hij hen de weg wijzen.

U weet waar Ik heen ga, en u weet de weg, zei Jezus.

Thomas zei tegen Hem:
Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?

Jezus antwoordde: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook Mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.

Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet.

Jezus zegt: Nu ben Ik al zo lang bij jullie, Filippus, en ken je Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien.

Jezus weet van de twijfel die leeft in de harten van Zijn discipelen. Daarom gaat Hij hen wijzen op de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Zijn Naam, Die zal hen in alles onderwijzen en hen in herinnering brengen alles wat Hij tot hen gesproken had.

Zoekt u ook naar zekerheid van het geloof in God, weet dan dat u bij Jezus terecht kunt. Hij is de Weg tot het Leven.

Deel artikel