Jezus geeft Vrede

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14:27)

Jezus spreekt van vrede.

Wanneer wij denken aan vrede, dan denken we aan het beëindigen van oorlogen.
We zien de beelden van verwoesting en van mensen op de vlucht voor geweld.
En we verlangen naar vrede.

Maar nu spreekt Jezus over een vrede die de wereld niet geeft.

Geen vrede in deze wereld; Is dit niet teleurstellend?

Wanneer wij letten op de woorden van Jezus in Mattheüs 24:7a waar Hij spreekt over de voleinding van de wereld, lezen wij;
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.
Dus in plaats van vrede breken er oorlogen uit.
En, zegt Jezus, dat is nog maar een begin van de weeën.

Hoe zullen wij staande blijven, wanneer de verdrukking op de aarde toeneemt?

Jezus belooft ons Zijn hemelse vrede. Een vrede die niet van ons zal worden weggenomen.
Laten wij dan niet angstig en ongerust worden. Want door de weeën heen is Jezus bij ons.
Hij heeft beloofd; Ziet Ik ben met u, tot aan de voleinding der wereld.

Heeft u reeds de rust ervaren in de vrede met God?

Deel artikel