Jezus geeft het leven in al zijn volheid

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10)

Jezus gebruikte vaak gelijkenissen om abstracte dingen uit te leggen. Zulke korte verhalen over dagelijkse gebeurtenissen maken geestelijke zaken soms duidelijker. Meerdere keren vergelijkt Jezus Zichzelf met een herder; niet van schapen, maar van mensen. Hij noemt Zichzelf “de Goede Herder” en legt uit wat Zijn bedoeling is: Hij wil mensen het leven geven in al zijn volheid. Hij wil hen beschermen tegen personen en geestelijke machten met slechte bedoelingen. Hij wil hen zoeken als ze afgedwaald zijn en hen weer veilig terugbrengen. Hij wil hen redden uit gevaarlijke situaties, waar ze door eigen schuld in terecht gekomen zijn. Voor dat doel is Hij zelfs bereid de dood in te gaan. Niet alleen in de gelijkenis, maar in het echt!

Dat Jezus voor het welzijn van mensen Zijn eigen leven opoffert, is Zijn ultieme blijk van liefde. En dat doet Hij dan ook nog eens voor mensen die zelf van God zijn weggelopen en die zich vijandig gedragen tegenover Hem. Zoiets zou geen mens doen. Maar voor Jezus is dit juist het doel van Zijn komst op aarde: “om te zoeken en zalig te maken wat verloren was” (Lukas 19:10).

Volg jij deze liefdevolle Herder?

Deel artikel