Jezus’ dood was geen ongeluk

“Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.” (Mattheüs 27:50)

Na urenlang intens lijden aan het kruis stierf Jezus. Zijn lichaam was al verzwakt door de geselingen en bespottingen, en de kruisiging zelf eiste zijn tol. Bovendien was daar het zware geestelijke lijden dat Hem uitputte. En toch… Toch was Jezus’ dood geen onontkoombare nederlaag. Hij gaf Zijn leven bewust en vrijwillig.
In Mattheüs 20:28 legt Jezus uit dat Hij niet op aarde gekomen is om door mensen gediend te worden, maar om “Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen”. Zijn dood was dus onderdeel van Zijn missie. Ook in Johannes 10:17-18 wordt dat duidelijk. Daar zegt Jezus dat Hij vrijwillig Zijn leven geeft: “Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen.” Jezus bleef ook aan het kruis God. Hij had de macht over leven en dood.

Jezus’ dood was dus ook niet het einde. Enkele dagen later zou Hij weer opstaan. In Openbaring 1:17-18 beschrijft Johannes zijn ontmoeting met de opgestane Heer, Die hem zegt: “Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.”
Wat roept Jezus’ dood bij jou op? Vind je het vooral verdrietig, moeilijk te geloven, een reden tot dankbaarheid… ? Waarom?

Deel artikel