Bijbelwoord.nl

Jezus Christus

Home » Jezus Christus » Pagina 2
What is Epiphany?

Wat is Epifanie?

Het is bekend dat sinds de 4e eeuw christenen over de hele wereld het feest ‘Epifanie’ vieren. Voor sommige kerken is het een van de grootste feesten in het jaar. Wat wordt er dan gevierd? Epifanie komt van het Griekse...

Was Jesus fully human?

Was Jezus volledig mens?

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de...

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

“Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5: 8) Als kinderen opgroeien, moeten ze gehoorzaamheid leren. Wanneer een kind zijn ouders en leraren niet leert...

Jezus

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lukas 24:50-51). En...

jezus

Was Jezus echt zonder zonde?

Of Jezus zonder zonde was, is voor christenen werkelijk een heel belangrijke vraag. Want ons geloof en onze hoop hangen daarvan af. Zondeval In de hof van Eden werden Adam en Eva geconfronteerd met satan en door hem...

nabijheid

Hoe kan ik de nabijheid van Jezus ervaren?

Geloven in Jezus gaat om een relatie met Hem. Een relatie met God. Maar hoe weet ik of God er is? Op welke manier merk ik Zijn aanwezigheid en nabijheid in mijn leven? Dit is een vraag die veel mensen (her-)kennen en...