Bijbelwoord.nl

Jezus Christus

trust in God

Waarom moest Jezus sterven?

Toen God deze wereld en haar bewoners schiep, was die boordevol leven. God schiep geen dood, maar Hij waarschuwde Adam en Eva dat ze zouden sterven als ze zouden eten van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis...

What is Epiphany?

Wat is Epifanie?

Het is bekend dat sinds de 4e eeuw christenen over de hele wereld het feest ‘Epifanie’ vieren. Voor sommige kerken is het een van de grootste feesten in het jaar. Wat wordt er dan gevierd? Epifanie komt van het Griekse...

Was Jesus fully human?

Was Jezus volledig mens?

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de...

waartoe-dient-volharding

Waartoe dient volharding?

In Mattheüs 24 en Marcus 13 geeft Jezus een vooruitblik over de situatie in de wereld vlak voor Zijn wederkomst. Daaruit blijkt dat volharding een karaktereigenschap is die we heel hard nodig zullen hebben. Voortekenen...

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

“Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5: 8) Als kinderen opgroeien, moeten ze gehoorzaamheid leren. Wanneer een kind zijn ouders en leraren niet leert...

Jezus

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lukas 24:50-51). En...