Bijbelwoord.nl

Jezus Christus

Wat betekent het dat Jezus voor mij stierf?

Wat betekent het dat Jezus voor mij stierf?

Jezus stierf voor jou omdat Hij van je houdt: “… de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Jezus stierf voor jou zodat Hij, in jouw plaats, Gods straf voor jouw...

Did Jesus really rise from the dead?

Is Jezus werkelijk uit de dood opgestaan?

Ja, Hij is echt opgestaan! Dat is de kern van ons geloof. Jezus werd gekruisigd, en Zijn dode lichaam werd begraven op een vrijdag. Twee dagen later, op eerste Paasdag (waarschijnlijk op 7 april van het jaar 30 n.Chr.)...

lijden

Waarom moest Jezus lijden?

God stuurde Zijn Zoon naar de wereld met de missie om ons te redden (Johannes 3: 16-17)! En juist daarom moest Jezus sterven. ‘’Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en...

trust in God

Waarom moest Jezus sterven?

Waarom is Jezus naar de aarde gekomen om te sterven? Toen God deze wereld en haar bewoners schiep, was die boordevol leven. God schiep geen dood, maar Hij waarschuwde Adam en Eva dat wanneer zij zouden eten van de boom...

What is Epiphany?

Wat is Epifanie?

Het is bekend dat sinds de 4e eeuw christenen over de hele wereld het feest ‘Epifanie’ vieren. Voor sommige kerken is het een van de grootste feesten in het jaar. Wat wordt er dan gevierd? Epifanie komt van het Griekse...

Was Jesus fully human?

Was Jezus volledig mens?

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de...

waartoe-dient-volharding

Waartoe dient volharding?

In Mattheüs 24 en Marcus 13 geeft Jezus een vooruitblik over de situatie in de wereld vlak voor Zijn wederkomst. Daaruit blijkt dat volharding de karaktereigenschap is die we heel hard nodig zullen hebben. Voortekenen...

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

“Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5: 8) Als kinderen opgroeien, moeten ze gehoorzaamheid leren. Wanneer een kind zijn ouders en leraren niet leert...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book