Bijbelwoord.nl

Jezus Christus

Was Jesus fully human?

Was Jezus volledig mens?

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de...

waartoe-dient-volharding

Waartoe dient volharding?

In Mattheüs 24 en Marcus 13 geeft Jezus een vooruitblik over de situatie in de wereld vlak voor Zijn wederkomst. Daaruit blijkt dat volharding de karaktereigenschap is die we heel hard nodig zullen hebben. Voortekenen...

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

“Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5: 8) Als kinderen opgroeien, moeten ze gehoorzaamheid leren. Wanneer een kind zijn ouders en leraren niet leert...

Jezus

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lukas 24:50-51). En...

jezus

Was Jezus echt zonder zonde?

Of Jezus zonder zonde was, is voor christenen werkelijk een heel belangrijke vraag. Want ons geloof en onze hoop hangen daarvan af. Zondeval In de hof van Eden werden Adam en Eva geconfronteerd met satan en door hem...

nabijheid

Hoe kan ik de nabijheid van Jezus ervaren?

Geloven in Jezus gaat om een relatie met Hem. Een relatie met God. Maar hoe weet ik of God er is? Op welke manier merk ik Zijn aanwezigheid en nabijheid in mijn leven? Dit is een vraag die veel mensen (her-)kennen en...