Bijbelwoord.nl

Category - Jezus Christus

What is Epiphany?

Wat is Epifanie?

Het is bekend dat sinds de 4e eeuw christenen over de hele wereld het feest ‘Epifanie’ vieren. Voor sommige kerken is het een van de grootste feesten in het jaar. Wat wordt er dan gevierd? Epifanie komt van het Griekse...

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lucas 24 vers 50, 51)...

Was Jezus echt zonder zonde?

Of Jezus zonder zonde was, is voor christenen werkelijk een heel belangrijke vraag. Want ons geloof en onze hoop hangen daarvan af. Zondeval In de hof van Eden werden Adam en Eva geconfronteerd met satan en door hem...

Kende Jezus elke emotie?

Kende Jezus elke emotie?

Kende Jezus elke emotie? Ook jaloezie? Dat is toch zonde? De Here Jezus is een zeer  emotioneel mens. Dat is een belangrijke vaststelling, want de Bijbel leert ons dat Hij ons leert hoe de Here God is: “Want in Hem...