Jezus brengt (nog) geen vrede op aarde

Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid.” (Lukas 12:51)

Jezus is de Vredevorst. Maar Zijn komst bracht vooralsnog helemaal geen vrede op aarde. Integendeel, Jezus’ woorden wekten vijandschap op bij de religieuze leiders en godsdienstige experts. Deze mensen hielden Jezus strak in de gaten om Hem op een fout te betrappen zodat ze Hem konden doden. Als iemand in Hem geloofde, werd diegene uit de Joodse gemeenschap verstoten.

In de jaren na Jezus’ opstanding werden Zijn volgelingen in de gevangenis gegooid en gedood. Dat leidde ook tot verdeeldheid in gezinnen, als een deel van de familie Jezus aanvaardde en het andere deel niet. In die tijd stond het mensen niet vrij om te geloven wat ze zelf wilden, zeker niet als het ging om de verwachte Messias! Dat leidde tot schrijnende situaties, tot verscheurde families en zelfs tot oorlogen. En nog steeds kan het geloof in Jezus als Heer en Redder mensen duur komen te staan. “Vrede op aarde” in politieke of sociale zin is niet Jezus’ eerste doel. Hij brengt vrede met God! Die innerlijke vrede kunnen zelfs vijandige familieleden of overheden niet uitdoven. En aan het eind van de tijd, als Jezus al Zijn vijanden verslagen heeft, komt ook die sociale en politieke vrede — op de nieuwe aarde.

Ervaar jij vrede met God? Heeft dat ook consequenties voor je relatie met andere mensen?

Deel artikel