Jezus blijft niet op aarde

Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.” (Johannes 16:28)

De Heere Jezus kwam met een opdracht naar de aarde. Als die opdracht vervuld is, keert Hij weer terug naar de hemel. Hij blijft niet altijd op aarde. Toch gaat Jezus niet zomaar weg. “Ik zal u weerzien”, belooft Hij Zijn leerlingen.

Toen Jezus gedood werd, dachten de leerlingen dat hun hoop in scherven uiteen was gevallen. Maar Jezus kwam terug uit het rijk van de dood. Na een korte tijd van ontmoeting en voorbereiding van de discipelen keerde Jezus terug naar de Vader. Hij legde uit dat dit nodig was omdat de Geest anders niet zou kunnen komen. Maar Jezus komt terug. Dat heeft Hij beloofd. Dan zullen de hemel en de aarde vernieuwd worden. Geen afscheid meer, Jezus woont dan altijd bij ons.
Intussen is de Heilige Geest nu onze Trooster en helper. Dus hoewel Hij niet lichamelijk op aarde is, laat Hij ons toch niet alleen.
Voor Jezus was het volstrekt duidelijk waar Hij naartoe zou gaan. Hij keerde terug naar de Vader.

Als jij sterft of als Jezus terugkomt, zul ook jij deze aarde moeten verlaten. Leef je in het vertrouwen dat je dan naar je hemelse Vader zult gaan?

Deel artikel