Jezus bidt voor ons

Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit” (Romeinen 8:34).

Toen de Heere Jezus Zijn werk op aarde had voltooid en weer opgestaan was uit de dood, keerde Hij terug naar Zijn Vader in de hemel. Hij zit nu in de hemel aan Gods rechterhand om voor jou te bidden. Hij pleit voor jou bij de Vader. Natuurlijk geldt deze belofte, zoals de meeste beloften in de Bijbel, niet voor iedereen, maar slechts voor hen die vertrouwen op Christus. Maar als jij op Christus vertrouwt, dan is dit een van de verzen in de Bijbel die de meeste troost biedt.

Waarschijnlijk bemoedigt het jou al wanneer een vriend je laat weten dat hij voor je bidt. Dit vers vertelt je dat Jezus voor je bidt!

Waarom ging Jezus naar de hemel? Zodat Hij heel dicht bij de Vader kon zijn om voor je te bidden. Dat is geweldig nieuws!

Deel artikel