Is zelfdoding altijd een zonde?

Is suicide always a sin?

Zelfdoding, oftewel jezelf vermoorden om te ‘ontsnappen’ aan dit leven, is een zonde; maar het is niet onvergeeflijk.

Voorbeelden van zelfdoding in de Bijbel

Het is mogelijk om als persoon een oprecht Christen te zijn en toch suïcide te plegen, maar we zien hier geen voorbeelden van in de Bijbel. De lijst namen van mensen die zelfdoding pleegden in de Bijbel is kort, maar het omvat namen als koning Saul en Judas Iskariot. Beide mannen zijn voorbeelden van levens die zich niet volledig overgaven aan God en worden niet aanbevolen als voorbeeld. Koning Saul verspilde zijn zalving en positie als koning van Israël en Judas koos door het verraden van Jezus voor tijdelijke rijkdom, boven de rijkdom van het kennen van Christus. Uiteindelijk viel Saul in zijn eigen zwaard en Judas verhing zichzelf uit schuldgevoel (1 Samuel 31:4; Mattheüs 27:5). Deze mannen waren in feite voorbeelden van wat je juist niet moet doen met je eigen leven.

Jezus’ liefde reikt verder dan onze wanhoop

Het is belangrijk om te noemen dat niet alle zelfdodingen hetzelfde zijn. De meeste bekende slachtoffers van zelfdoding lijken niet op Saul of op Judas, sommige van hen zijn onze eigen kerkleiders, ouders en vrienden. Sommigen beroven zich van het leven als gevolg van verschillende geestelijke gezondheidsklachten en/of ziekelijke depressiviteit, zich niet volledig bewust van hun eigen daden. Het is eenvoudig niet waar dat iedereen die zelfdoding pleegt in de hel komt. Ja, zelfdoding is zonde tegen het zesde gebod, maar er is geen enkele zonde die Jezus niet kan vergeven. Onthoud wat Jezus uitriep aan het kruis— “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.” (Lukas 23:34)

Jezus geeft zin aan ons leven

Als jijzelf of een bekende worstelt met gedachten over zelfdoding, zoek dan alsjeblieft hulp. Er zijn hotlines en gesprekshulp 24 uur per dag bereikbaar als je iemand nodig hebt om tegen aan te praten. Ongeacht wat je denkt, toch zijn er vrienden en familie. Ze houden van je en willen je helpen. Praat met hen over je gevoelens en leg het uit. Bovenal, weet dat je Maker je lief heeft. Hij houdt zoveel van je, dat Hij zijn eigen Zoon zond om in jouw plaats te sterven, zodat jij eeuwig en zinvol leven zou hebben: “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben .” (Johannes 10:10)

Deel artikel