Is Jezus onze beste vriend?

Een manier om dit te beantwoorden zou zijn: Jezus’ vriend zijn zal je niet veel helpen. Er is maar één persoon in de hele Bijbel die door Jezus als vriend wordt aangesproken: “Vriend, doe wat je kwam doen”, zei Jezus tegen Judas toen hij kwam om Hem te verraden (Mattheüs 26:50).

Niemand beschrijft Jezus als zijn vriend

Nergens in de Bijbel beschrijft iemand Jezus als zijn vriend. Er is één geval waarin Jezus wordt beschreven als de “Vriend van de tollenaars en de zondaar” (Mattheüs 11:19). Dit is Jezus die de woorden van het grote publiek aanhaalt. Hij ontkent zeker niet dat het waar is. Maar het is heel veelzeggend dat er geen enkel geval is dat we lezen van een van deze belastinginners of zondaars, of zelfs maar de discipelen van Jezus, die Jezus vriend noemen.

Jezus is onze Heere

Als mensen Jezus echt leren kennen, worden ze overweldigd door wie Hij is. Ze spreken Hem niet aan als vriend. Veel belangrijker dan het hebben van Jezus als vriend, is het hebben van Jezus als Heer. Honderden keren wordt Hij in het Nieuwe Testament ‘Heer’ genoemd. Het is dus heel duidelijk dat we ons in de eerste plaats richten op Jezus als onze Heere. Hij is de Koning, wij zijn de dienaren. Hij beveelt, wij gehoorzamen.

Een voorwaarde voor onze vriendschap

Er is een passage waarin de Heer Jezus Zijn discipelen Zijn vrienden noemt: “Jullie zijn Mijn vrienden als jullie doen wat Ik jullie opdraag. Ik noem u niet langer knechten, want de knecht weet niet wat zijn meester doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, voor alles wat Ik van mijn Vader heb gehoord heb Ik u bekend gemaakt” (Johannes 15:14,15).

Jezus noemt ons hier zijn vrienden in de zin dat Hij geen geheimen voor ons heeft. Hij heeft ons alles verteld wat de Vader in de hemel ons wilde vertellen. Tegelijkertijd is er een voorwaarde aan onze vriendschap met Jezus: we moeten doen wat Hij ons opdraagt! Ja, we zijn vrienden, maar we zijn op geen enkele manier gelijk.

Hij is de best denkbare vriend

Hoe zit het met ‘beste vriend’? Voor zover het toegestaan is om over Jezus als onze vriend te spreken, is Hij zeker de best denkbare vriend. “Grotere liefde heeft niemand dan dit, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden neerlegt”, vertelde Jezus ons (Johannes 15:13). En dat is wat Hij deed. Dus ja, Hij is de beste vriend die we hebben. “Wat een vriend hebben we in Jezus” is daarom een passend lied om Jezus’ liefde voor ons te vieren.

Tegelijkertijd suggereert het getuigenis van de Bijbel dat als Jezus het ons vertelt: “Jullie zijn mijn vrienden”, is ons beste antwoord: “Dank U, Heere!”

Deel artikel