Bijbelwoord.nl
Is it a sin to marry without the approval of the parents?

Is het zonde te trouwen zonder toestemming van ouders?

De Bijbel leert ons onze ouders te eren (Exodus 20:12). Dat betekent dat je je ouders moet gehoorzamen, zolang je een kind bent dat onder hun gezag staat. Als je opgroeit verandert de relatie met je ouders. Dat betekent niet dat je je ouders niet meer hoeft te respecteren, maar je bent wel in staat om je eigen beslissingen te nemen. De Bijbel spreekt hierover in Genesis 2:24: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.’ In dit vers vormt de man met zijn vrouw een nieuwe eenheid, en daardoor ontstaat een zekere afstand tussen hem en zijn ouders. Volwassen kinderen zijn niet het eigendom van hun ouders en zijn daarom vrij om hun eigen keuzes te maken, ook als het gaat om het huwelijk.

Vragen die je vooraf moet beantwoorden

Toch zijn er wel een aantal vragen die je moet beantwoorden voor je tegen je ouders ingaat. Je vader en moeder kennen je zeer goed en weten vaak wat het beste voor je is. Op veel plaatsen in het bijbelboek Spreuken worden kinderen aangemoedigd te luisteren naar hun ouders (Spreuken 1:8, 6:22; 23:22).

Het is dus meestal wijs om naar hen te luisteren! Waarom zijn ze het niet met je (huwelijks?)keuze eens? Heeft dat met henzelf te maken, of zien ze gevaren voor jou in deze toekomstige partner? Zijn je ouders (of die van je aanstaande) christen? Is je aanstaande zelf christen? Als je ouders tegen je partnerkeuze zijn omdat je aanstaande geen christen is, dan is het goed te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. De Bijbel keurt een huwelijk met een ongelovige niet goed (2 Korinthe 6:14; 1 Korinthe 7:39). Maar als je ouders ertegen zijn omdat je juist een christen wilt trouwen terwijl zij niet christelijk zijn, dan liggen de zaken anders.

Leeftijd, positie en cultuur

Het maakt ook een verschil welke leeftijd en positie je hebt. Als je volwassen bent en al een eigen bestaan hebt opgebouwd los van je ouders, is het natuurlijker om onafhankelijke keuzes te maken als het om een huwelijkspartner gaat. Als je nog erg jong bent en thuis woont, is het verstandig extra goed naar je ouders te luisteren. Het heeft trouwens ook met cultuur te maken op welke leeftijd je in de samenleving als volwassene beschouwd wordt. Wat betekent ‘eer uw vader en uw moeder’ in deze cultuur?

Breng deze vragen voor Gods aangezicht in gebed, en Hij zal je leiden op het juiste pad.

‘Vertrouw op de HEERE met je hele hart, en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden rechtmaken.’ (Spreuken 3:5-6)

Huwelijk is een serieus onderwerp en het is zeer goed om deze zaak daarom eerst met de Heere God te bespreken, vóór je knopen doorhakt!

Lees ook: Mag een christen met een ongelovige trouwen?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Is het zonde te trouwen zonder toestemming van ouders?